UA RU EN

Проведення технічного навчання, а також перевірка знань інженерно-технічного персоналу та обслуговуючого персоналу, залученого до експлуатації ГОУ

Установка очистки газу (далі – ГОУ) – комплекс споруд, призначений для відведення, транспортування та вловлювання з газопилового потоку, що відводиться від технологічного обладнання, наявних у ньому забруднюючих речовин. Тобто, ГОУ забезпечують концентрацію забруднюючих речовин, що викидається в атмосферу та є інструментом охорони атмосферного повітря. Також, впровадження ГОУ дозволяє економити на екологічному податку, в наслідок зменшення об’єму забруднюючих речовин.

Забруднююча речовина – речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров’я людини та стан навколишнього природного середовища.

У відповідності до «Правил технічної експлуатації установок очистки газу», затверджених наказом Мінприроди України від 06.02.2009р. №52 суб’єкт господарювання зобов’язаний проводити не менше одного разу на три роки технічне навчання і перевірку знань інженерно-технічного персоналу та не менше одного разу на рік обслуговуючого персоналу, залученого до експлуатації ГОУ.

Висококваліфіковані спеціалісти MCL з радістю, в обумовлений період та за розумні гроші проведуть технічне навчання та перевірку знань інженерно-технічного та обслуговуючого персоналу, що залучений до експлуатації ГОУ.