UA RU EN

Розробка документів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря

Діяльність майже кожного підприємства, яке здійснює в тому числі виробничу чи надання послуг, призводить до впливу на навколишнє середовище, зокрема до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря – викиди будь-яких речовин, що потрапляють у повітря пилогазовим потоком внаслідок виробничого процесу юридичних осіб, та фізичних осіб-підприємців. Це можуть бути як і парникові гази CO2, N2O так і пил, речовини внаслідок спалювання палива, специфічні речовини. Процеси при яких відбувається викид забруднюючих речовин можуть бути як і складні, наприклад: металургія, виробництво лікарських засобів, тощо; так і повсякденні процеси: приготування їжі, робота двигунів внутрішнього згоряння. Тобто ті виробничі процеси, які реалізуються у рамках функціонування бізнесу, для отримання вигоди фактично, здійснюють природокористування.

Відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства підприємствам забороняється здійснювати викиди забруднюючих речовин до атмосферного повітря без наявності відповідного Дозволу. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами – документ, який надає підприємствам право здійснювати викиди. У разі відсутності дозволу на викиди забруднюючих речовин, підприємство зобов’язане відшкодувати збитки нанесені державі за весь час функціонування без наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин.

Більш детально про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря можна прочитати тут. ТОВ «еМСіеЛ» пропонує підприємствам будь якого розміру та виду діяльності  повний спектр послуг у сфері охорони повітря включно з отриманням дозволу на викиди. Комплекс послуг для отримання дозволу на викиди включає в себе такі послуги та етапи:

 1. Натурне обстеження території підприємства для інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин.
 2. Проведення лабораторних досліджень.
 3. У разі необхідності, складання паспортів установок очистки газу (ГОУ).
 4. Складання звіту по інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин.
 5. Отримання інформації про фонові концентрації забруднюючих речовин, кліматичні умови району розміщення підприємства (у разі необхідності).
 6. Публікація у ЗМІ інформації щодо намірів підприємства отримати дозвіл на викиди.
 7. Подання в Районні державні адміністрації запиту про наявність звернень громадян щодо отримання підприємством Дозволу, проведення громадських слухань (у разі необхідності).
 8. Реєстрація Звіту про інвентаризацію джерел викидів.
 9. Складання документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин.
 10. Отримання погодження про надання дозволу від органів Держпродспоживслужби (СЕС у минулому).
 11. Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

ТОВ «еМСіеЛ», завдяки розгалуженій мережі перевірених партнерів, надає послуги по всій території України.

Для більшості підприємств, які здійснюють викиди забруднюючих речовин термін дії дозволу необмежений. Підприємства другої групи отримують Дозвіл на викиди терміном на 10 років, а підприємства, що входять до першої групи на 5 років. Належність підприємства до певної групи визначається під час проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

У разі змін у виробничих процесах, обладнанні які призводять до зміни обсягів або кількісних показників забруднюючих речовин, що викидаються в повітря підприємство зобов’язано занести зміни до звіту по інвентаризації джерел та подати заяву на корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин. У іншому випадку наявний дозвіл не відповідає дійсності та не може підтвердити законність викиду забруднюючих речовин в атмосферу. Здійснення діяльності джерел, що не внесені в дозвіл тягне за собою нарахування збитків, суми збитків можуть сягати сотні тисяч гривень, тому економічно доцільно своєчасно проводити зміни до дозвільної документації.

Компанія MCL пропонує своїм клієнтам повний комплекс послуг для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Спираючись на багаторічні та плідні партнерські зв’язки з провідними лабораторними центрами України та найкращими науковими організаціями ТОВ «еМСіеЛ» гарантує своїм клієнтам виконання у строк усіх обумовлених послуг за ринковою вартістю. Замовляючи послуги у сфері охорони атмосферного повітря, Ви отримуєте надійного партнера у сфері екології, менеджменту та права.