UA RU EN

Розробка паспорту газоочисних установок (ГОУ)

Економічна діяльність багатьох підприємства безпосередньо впливає на навколишнє природнє середовище, а викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря завдають шкоди не тільки оточуючому середовищу, а й здоров’ю людини. Тому, підприємство, що здійснює викиди забруднюючих речовин має забезпечувати їх нормативні концентрації та очищати від небезпечних та шкідливих речовин. Газоочисна споруда (ГОУ) призначена для відведення та вловлювання забруднюючих та небезпечних речовин з газопилового потоку. Іншими словами, ГОУ є технічним інструментом охорони атмосферного повітря. Підприємство внаслідок використання газоочисних споруд не тільки скорочує обсяг викидів забруднюючих речовин в повітря, а й заощаджує кошти на сплаті екологічного податку. Будь-яке підприємство, яке використовує під час виробництва, спеціальне газоочисне обладнання, повинно мати паспорт газоочисної споруди, що  відповідає вимогам наказу №52 від 6 лютого 2009 року затвердженого Міністерством охорони навколишнього природного середовища.

Відповідно до «Правил експлуатації ГОУ», підприємець зобов’язаний здійснювати перевірку для встановлення відповідності фактичних показників роботи ГОУ до проектних для забруднюючих речовин І-ІІ класів небезпеки двічі на рік, а для забруднюючих речовин IV-V класів небезпеки – один раз на рік. У випадку відсутності встановленого класу небезпеки забруднюючих речовин, перевірка для встановлення відповідності проводиться двічі на рік, так само як і для забруднюючих речовин І-ІІ класів небезпеки.

Процес оформлення паспорту ГОУ виконується кваліфікованими спеціалістами компанії MCL наступним чином:

  1. Виїзд спеціаліста-еколога на підприємство, де встановлена газоочисна споруда.
  2. Проведення повного обстеження ГОУ на місці для виявлення можливих збоїв в роботі чи дефектів, складення схеми ГОУ.
  3. Проведення випробувань та забір зразків газопилового потоку до та після очищення, для аналізу ефективності роботи ГОУ.
  4. Проведення систематизація отриманих даних та результатів випробувань, їх обробка.
  5. Складання протоколів випробувань та вимірювань.
  6. Оформлення паспорту газоочисної установки чи споруди.
  7. Підготовка звіту про здійснення випробувань згідно «Правил експлуатації ГОУ».
  8. Подання розробленого паспорту ГОУ для реєстрації в органи державного екологічного контролю.

Під час складання звіту інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, наявність належним чином  зареєстрованого паспорту ГОУ є обов’язковою. Досить розповсюдженою практикою є паспортизація ГОУ під час проведення комплексу робіт для отримання дозволу на викиди.

Оскільки, процес паспортизації вимагає достатнього часу, навичок, знань та є складним технологічним процесом, то краще це довірити висококваліфікованим спеціалістам в сфері охорони атмосферного повітря та проведення лабораторних досліджень. Звернувшись до компанії MCL, Ви можете бути впевнені в якості виконаної роботи та належному оформленні паспортів газоочисних споруд в обумовлений термін.

Варто зауважити, що у випадку проведення змін або модернізації газоочисної споруди, суб’єкт господарюванню має оформити новий паспорт на ГОУ та перереєструвати його у відповідних органах. Спеціалісти, екологи ТОВ «еМСіеЛ» відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері охорони атмосферного повітря проведуть необхідні дослідження та вимірювання для оформлення нового паспорту ГОУ, його перереєстрації в органах держекоконтролю.

Компанія MCL пропонує клієнтам комплекс послуг в сфері охорони атмосферного повітря: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, складання інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу, проведення лабораторних досліджень та аеродинамічних випробувань для оформлення, реєстрації чи перереєстрації паспортів газоочисних споруд.