UA RU EN

Проектування елеваторів

Проектування елеваторів  характеризується великим попитом. Усі виробники, після збирання нового урожаю, потребують надійного зберігання зерна протягом тривалого періоду. Це є однаково важливо як для великих комбінатів та комбікормових заводів, так і для невеликих агрофірм та приватних фермерських господарств.

При сучасному проектуванні елеваторів, велика увага приділяється автоматизації усіх необхідних процесів. Такий підхід є важливою умовою для зменшення витрат на робочу силу та зменшення ризиків виникнення псування зернових культур при тривалому зберіганні сільськогосподарської продукції.

Виробничий елеватор – це комплекс споруд, призначений для зберігання та дозрівання великих об’ємів зерна, його обробки та подальшої передачі на переробку. Елеватор має бути оснащений пристроями  для прийому зерна з залізничного та автомобільного транспорту, пристосованими для його сушки, очистки і підготовки виробничих партій.

Сучасний зерновий елеватор – це високопродуктивний, повністю автоматизований сільськогосподарський комплекс, який оснащений ефективним, індивідуально підібраним обладнанням та відповідає актуальним стандартам якості.

В проектування елеваторів входять: силосні корпуса, зерносушарки, робочі приміщення, пристрої для вивантаження та завантаження зерна.

Проектування повинно відбуватись спеціалізованим підприємством, що має необхідні ліцензії та потрібний досвід. Виробництво елеваторів потребує комплексних професійних знань та значного досвіду в даній сфері, адже успішність будівництва залежить від того, наскільки якісно буде складений проект елеватора.

Проектування елеваторів – важливий та багатогранний процес.

Проект елеватора, повинен відповідати певним критеріям:

 1. Раціональне розміщення усіх споруд на ділянці будівництва.
 2. Використання високоефективного обладнання та сучасних технологій.
 3. Зручність в експлуатації, а також невеликі витрати при обслуговуванні.
 4. Відповідність правилам пожежної безпеки, екологічним та санітарним нормам та стандартам.

Розробка проекту починається з вибору схеми, в якій відображений набір споруд, транспортне та технологічне обладнання, їх взаємозв’язок.

Етапи проектних робіт:

 1. Створення планово-технологічного завдання.
 2. Вивчення ділянки.
 3. Складання генерального плана, на якому позначені всі спорудження та транспортні розв’язки.
 4. Розробка технологічних рішень.
 5. Створення ескізного проекта.
 6. Виконання експертних оцінок, таких як: оцінка технологічності, планованої ефективності роботи, відповідності нормативним документам, вплив на оточуюче середовище.
 7. Складання кошторису та графіку робіт.

Якість проекта впливає на весь процес будівництва, продуктивності техніки, та в кінцевому результаті на інвестиційну привабливість підприємства.

Проект зерносховища повинен забезпечувати надійну та ефективну роботу підприємства.

Є 2 категорії факторів, зв’язаних з проектуванням елеваторів.

 1. Функціональні фактори повинні забезпечувати відповідну вмістимість, належний захист продуктів що зберігаються та задовільні методи прийому, зберігання та вивантаження.
 2. Будівельні фактори повинні забезпечувати надійність будівель, з урахуванням усіх навантажень: вага споруди та її частин, що мають з нею спільний фундамент; тимчасових навантажень, наприклад навантаження від продуктів що зберігаються, включаючи надлишковий тиск, навантаження на підлогу та стелю, вітрові та сейсмічні навантаження.

При проектуванні сховища необхідно брати до уваги наступні фактори:

 1. Тип, необхідне число та часову продуктивність прийомних та інших конвеєрів, залежне від зовнішніх транспортних засобів, які повинні розвантажуватись (баржі, каботажні і океанські судна, автомобілі або залізничні вагони), та від кількості зерна та числа транспортних одиниць, які повинні прийняти за певний час – одночасно або послідовно – виходячи з часу на розвантаження.
 2. Ефективне вивантаження продукту, що зберігається. Якщо в силосі необхідно зберігати крупне зерно, шрот, побічні відходи, в такому випадку він має бути спроектованим відповідним чином. Види та характеристики продуктів, що зберігаються, метод, швидкість та частота завантаження та вивантаження, одночасність завантаження та вивантаження та розташування прийомного або випускного отвору – все це впливає на проектування силоса, розмір випускної воронки, випускний отвір та його форму.
 3. Необхідна тривалість зберігання, яка може вплинути на вибір горизонтального або вертикального сховища. Вертикальне сховище в основному застосовується там, де вимагається висока продуктивність при вивантаженні.
 4. Вмістимість окремих силосів.
 5. Фундаменти та їх можливе осідання.
 6. Допустиме навантаження на ґрунт, яке може обмежувати розміри споруди, рівень ґрунтових вод, який може впливати на глибину прийомних бункерів.
 7. Вітрові та сейсмічні навантаження.
 8. Можливість модернізації будівлі у відповідності з вимогами, що змінюються, можливим розширенням, технічним вдосконаленням, збільшенням продуктивності транспортування.
 9. Надійність обладнання та вимоги до ремонтного обслуговування.
 10. Вимоги техніки безпеки для виключення нещасних випадків та пошкодження обладнання.
 11. Природоохоронні та санітарні норми, які можуть накладати обмеження щодо забруднення навколишнього середовища, шуму, вібрації, гігієни, безпеки та будівельних норм.
 12. Довговічність споруд, яка залежить від правильного вибору будівельних матеріалів та захисту від впливу природних факторів.

Вищеперераховані фактори впливають на капіталовкладення та майбутні експлуатаційні витрати.

При вивченні усіх факторів, що мають відношення до будівництва, можуть виникнути різні альтернативні рішення.

Проектувальник повинен приділяти увагу технічній та економічній доцільності систем та варіантів, які він пропонує. Для цього, йому потрібно мати вагомий досвід у сфері проектування.

Проектна група нашої компанії пропонує проектування елеваторів різної складності. Компанія MCL якісно реалізує для вас проектування елеватора.