UA RU EN

Відновлювальна енергетика України

Відновлювальна енергетика України

Відновлювальна енергетика України

Використання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) підкорює світ та Україну. Боротьба із забрудненням довкілля, руйнуванням озонового шару та змінами клімату спонукали людство до пошуку альтернативних джерел енергії. Насправді, всі ми чули та знаємо про альтернативну енергетику. Альтернативними або відновлювальними джерелами енергії є енергія сонця, вітру, води та біопалива. Та чи всі види відновлювальних джерел енергії може використовувати наша держава щоб стати енергонезалежною?

Країни члени-ЄС складають дуже оптимістичні прогнози щодо генерації енергії шляхом використання альтернативних джерел в майбутньому: так до 2020 року частка ВДЕ в структурі загального виробництва електроенергії становитиме 20%, а до 2030 року – всі 50%! Темпи розвитку альтернативної енергетики в Україні незначні порівняно зі світовими. Відповідно до Енергетичної стратегії України частка відновлювальних джерел енергії в структурі виробництва електроенергії до 2020 року має складати 7%, а до 2025 року – 13%. Але, загалом, щорічно в Україні збільшується частка запровадження відновлювальних джерел енергії, наприклад, за 2017 рік потужність альтернативних джерел енергії збільшилась на 23% (на 257 МВт чистої енергії). Таки чином загальна потужність об’єктів зеленої енергетики складає 1,5 ГВт. При чому, хочеться відзначити, що сонячна енергетика займає перше місце серед природних джерел енергії в Україні, заливши позаду вітрову енергію. На 2017 рік в Україні встановлена потужність сонячних електростанцій (СЕС) складає 735,8 МВт, вітрових електростанцій – 506,2 МВт, міні гес – 94,6 МВт та електростанцій, що працюють на біомасі та біогазі – 73,1 МВт, а також сонячні електростанції, розміщені на дахах будинків – 6 МВт. За прогнозами аналітиків та фахівців енергетичного сектору за 2018 рік показник встановлених ВДЕ, та як наслідок, виробленої чистої енергії, збільшиться.

Чому сонячна енергетика випереджає вітрову? Вітроенергетика потребує чимало інвестицій в розвиток, обслуговування під час функціонування та більш складніша у встановленні вітряків, і тому розвивається повільніше. Ба більше, планова діяльність зі встановлення вітрових електроустановок є предметом процедури з оцінки впливу на довкілля (встановлення вітрових електроустановок в кількості більше двох одиниць, висота яких 50 м і більше, згідно статті 3 пункту 3, підпункту 4 закону України №2059-19 «Про оцінку впливу на довкілля»). Окрім, вітрової енергетики, будівництво гідроелектростанцій буд-якої потужності та гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС) підпадає під дію ЗУ про ОВД. А планова діяльність зі встановлення сонячних електростанцій не є сферою застосовування закону про оцінку впливу на довкілля. Тому, зважаючи на вище наведене, слідує, що сонячна енергетика розвивається більш стрімкими темпами, а ніж інші види відновлювальних джерел енергії.

Поряд з вітровою, сонячною та гідроенергетикою Україна має амбітні шанси на розвиток біоенергетики. За підсумками минулого року, сектор біоенергетики згенерував на 13,5% електроенергії більше ніж за 2016 рік. Але, виробники електроенергії з біомаси займають останні позиції серед всіх видів альтернативних джерел енергії. Біомасою для виробництва рідкого, твердого та газоподібного біопалива можуть слугувати цукрові та кормові буряки та залишки від їхньої переробки,  картопля, кукурудза, зернові культури. Також перспективним є вирощування багаторічних рослин (наприклад, світчграс або міскантус), невибагливих до ґрунтових та кліматичних умов. Іншими словами, Україна має ресурси та перспективи розвитку ВДЕ на основі біомаси саме рослинного походження.

Компанія MCL надає супровід в імплементації проектів відновлювальної енергетики в розрізі дотримання вимог чинного законодавства України та оформлення необхідної дозвільної документації для майбутнього об’єкта відновлювальної енергетики.