UA RU EN

Well Building Standard: майбутнє сучасних будівель

Well Building Standard: майбутнє сучасних будівель

Well Building Standard: майбутнє сучасних будівель

В системі міжнародної сертифікації з’явився новий стандарт Well Building Standard, що оцінює “здоров’я” будівель. Well Building Standard був розроблений у 2015 році групою вчених, котрі визначали основні фактори, що впливають на стан здоров’я працівників. Протягом семи років наукових та медичних досліджень вчені розробили технічний стандарт та вклали в нього вимоги, яким має відповідати сучасна “здорова”офісна будівля.

За визначенням ВООЗ, здоров’я – це не тільки відсутність захворювань, але й стан фізичного, соціального та розумового гаразду людини. Під час своєї роботи людина менше часу проводить на свіжому повітрі, а більше знаходиться в приміщенні. Від якості внутрішнього середовища, роботи інженерних систем та умов праці залежить стан самопочуття, здоров’я та продуктивність праці. Результати досліджень науковців свідчать, що причиною виникнення респіраторних, серцево-судинних захворювань, алергічних реакцій та ожиріння є низька якість внутрішнього офісного простору. Тому, в основу концепції стандарту Well Building покладено поняття “здоров’я” та “будівля”, та те як вони взаємопов’язані.

Основні принципи сертифікації відповідно до стандарту Well:

1. Концепція стандарту науково підтверджена;

2. Сертифікація ґрунтується на інноваціях та чітких технічних вимогах;

3. Оцінка міжнародними незалежними асесорами.

Розгляньмо приклади обов’язкових вимог сертифікації Well Building.

I. Перша, і можна сміливо стверджувати, що найголовніша – це стандарти якості повітря:

1. Леткі сполуки:

– формальдегід на рівні 27ppb (значення величини 10‑9)

– загальний показник летких органічних сполук до 500 мг/м³

2. Тверді частинки та неорганічні гази:

– оксид вуглецю СО менше як 11 мг/м³

– озон менше як 102 мг/м³

3. Радон: для всіх приміщень в будівлі має бути не менше як 4 pCi/л.

II. Наступна вимога – це заборона на паління всередині будівлі, навіть електронних пристроїв.

III. Достатньо жорсткі вимоги висуваються до системи вентиляції.

Під час проектування системи вентиляції необхідно враховувати рівні вентиляційних систем відповідно до стандарту ASHRAE 62.1-2013 (Ventilation Rate Procedure or IAQ Procedure). Збільшення концентрації вуглекислого газу в приміщеннях свідчить про збої в роботі вентиляційних систем. Чим гірше працює вентиляція, тим більше в повітрі буде шкідливих речовин якими ми дихаємо. Тому в приміщеннях з відкритими вікнами рівень CO2 має триматися на рівні 800 ppm.

Крім оцінки якості повітря та системи повітрообміну, стандарт Well Building оцінює якість питної води, харчових продуктів, що пропонуються закладами в будівлі, рівень акустичного комфорту, рівень інсоляції та наявність спортивних майданчиків чи залів для заняття спортом.

За результатами сертифікації, учасник отримає один із трьох сертифікатів Well Building Standard: Well Silver (50-59 балів), Well Gold (60-79 балів) та Well Platinum (80-100 балів).

Хоч стандарт Well Building і новий, але він тісно переплітається з існуючими. Для будівель сертифікованих стандартами “зеленого” будівництва BREEAM або LEED, набагато легше імплементувати стандарт Well Building. Сертифікація Well Building для існуючих будівель підвищить ринкову вартість нерухомості, операційну ефективність будівлі та маркетингові переваги серед конкурентів.

Для нових проектів будівництва сертифікація Well Building разом із сертифікацією LEED/BREEAM дозволить залучити іноземних орендаторів, підвищити якість проектних рішень, скоротити експлуатаційні витрати та підвищити корпоративну та соціальну відповідальність.

Для сучасного підприємця неможливо бути на передовій та не розвиватися, не імплементувати сучасні стандарти енергоефективності та “здоров’я” будівель.