UA RU EN

Забруднення навколишнього середовища важкими металами

Забруднення навколишнього середовища важкими металами

Забруднення навколишнього середовища важкими металами

В останні роки антропогенне забруднення навколишнього середовища важкими металами стає однією з пріоритетних загроз для живих організмів, включаючи людину, а економічний і технічний прогрес все частіше стає причиною порушення природних екосистем.

До важких металів відноситься більше сорока хімічних елементів таблиці Менделєєва. Серед них хром, марганець, залізо, кобальт, нікель, мідь, цинк, галій, германій, молібден, кадмій, олово, стибій, телур, вольфрам, ртуть, талій, свинець, вісмут і ін. Вони часто використовуються в промисловості і входять до складу неорганічних і органічних сполук, гербіцидів, інсектицидів і медичних препаратів.

Розвинена промисловість, розгалужені транспортні мережі, безліч житлових комплексів і збільшення транспорту на дорогах (а також збільшення автозаправних комплексів) – все це фактори, що суттєво збільшують ризик зростання концентрацій важких металів в компонентах навколишнього середовища.

Як відомо, важкі метали здатні накопичуватися на всіх рівнях екологічної піраміди, що значно посилює проблему. Їх вплив може призвести до віддалених ефектів. Серед них: канцерогенний, мутагенний ефекти, а також тривалий токсичний вплив на шлунково-кишковий тракт, серцево-судинну, ендокринну, нервову, репродуктивну системи, збільшення ризику безпліддя. У зв’язку з їх накопиченням в організмі, вони з часом призводять до послаблення імунної системи, загострення хронічних захворювань. Кожен важкий метал має свої особливості впливу на організм. Так, наприклад, при отруєнні ртуттю уражується в основному нервова система, нирки, а при отруєнні кадмієм уражаються легені, слизова носа, шлунково-кишковий тракт.

Але відмовитися від важких металів зараз практично неможливо, тому вони продовжують всебічно використовуватися в багатьох сферах промисловості, будучи глобальними забруднювачами планети.

У зв’язку з цим, вміст важких металів в компонентах навколишнього середовища строго нормується. Були розроблені гранично допустимі викиди (ГДВ), дотримання яких є обов’язковим і від порівняння з якими залежить коефіцієнт небезпеки підприємства, розмір його санітарно-захисної зони.

Компанія MCL має багаторічний досвід у виконанні екологічних послуг для провідних українських компаній і пропонує своїм клієнтам комплекс послуг, пов’язаних з обґрунтуванням розміру санітарно-захисної зони та скорочення СЗЗ.

Важливо знати, що забруднення атмосферного повітря є досить важливою проблемою, адже важкі метали здатні потрапляти в організм людини безпосередньо з повітря, але не варто забувати, що це небезпечно і тим, що з атмосфери вони можуть переноситься на значну відстань, осідати на поверхні ґрунту, потрапляючи в круговорот речовин в природі і викликаючи глобальне забруднення.

У міру еволюції людства концентрація важких металів в ґрунтах з роками неухильно зростає, вони накопичуються в ґрунтовій товщі, особливо у верхніх гумусових горизонтах, що негативно впливає на їх родючість, мікробіологічну діяльність і якість вирощуваних на них рослин.

Багато важких металів здатні до міграції в біосфері, що призводить до їх потрапляння в сільськогосподарську продукцію, а внаслідок і в організм людини. У зв’язку з цим для ведення бізнесу, безпосередньо пов’язаного з використанням ґрунту, необхідно проведення дослідження території, вивчаючи її попереднє використання, тип ґрунтів (для визначення особливостей міграцій елементів конкретно для цієї місцевості), хімічний склад. Це відіграє важливу роль в забезпеченні безпеки Вашого бізнесу.

Компанія MCL пропонує комплекс послуг в сфері земелекористування, до складу якого входить організація проведення досліджень для визначення агрохімічних показників ґрунту, складання агрохімічного паспорту земельної ділянки, складання проекту рекультивації порушених та забруднених земель та проведення рекультивації.