UA RU EN

Захист від шуму та вібрації

Захист від шуму та вібрації

Захист від шуму та вібрації

Захист від шуму та вібрації є важливою складовою охорони здоров’я населення, особливо в умовах близького сусідства джерел негативного впливу до житлової забудови.

Що таке шум та вібрація? Акустичний шум – коливальний рух частинок пружного середовища, який має негативний вплив на слухові органи живих істот, та сприймається як небажаний. За походженням шум буває: механічний (виникає внаслідок роботи машин та обладнання), аеродинамічний (виникає у газовому середовищі), гідродинамічний (виникає у рідинному середовищі), електромагнітний (виникає серед електромеханічних пристроїв під впливом магнітних сил). Вібрація – механічне коливання пружного середовища, яке характеризується зростанням і спаданням руху матеріальної точки. Тобто, механічний шум або вібрація виникає внаслідок роботи машин, устаткування, виробничого обладнання   Основними показниками значення, або сили, шуму та вібрації є частота коливань, яка вимірюється у Герцах (Гц, Hz). Відповідно до частоти коливань шум поділяється на високочастотний – більше 1000 Гц, середньо частотний 400-1000 Гц та низькочастотний менш ніж 400 Гц. При діапазонах, які не відчутні слуховій системі людини для високочастотного шуму з частотою більше 20 кГц використовують визначення – ультразвук, для наднизького шуму з частотою менше 20 Гц – інфразвук. Вібраційні коливання люди відчувають від частки до 8 кГц, більше – теплове відчуття. У разі перевищення вібрації порогу 16 Гц, її починає супроводжувати шум. Для визначення рівня звуку або вібрації проводяться лабораторні дослідження акредитованими організації за допомогою спеціального обладнання. Компанія MCL пропонує проведення лабораторних досліджень для визначення частоти та рівня шуму та вібрації.

Частіше, небезпеку для здоров’я людей шум та вібрація становлять при тривалому впливі у разі їх коливань у нормальних діапазонах. Особливу небезпеку для людей становить вібрація з коливаннями від 4 до 8 Гц, через те, що власні коливання деяких органів черевної порожнини людини мають таку саму частоту, і 30 Гц, що відповідає частоті коливань тіла. Акустичний шум здатен викликати підвищення артеріального тиску людини, визивати нервові розлади, захворювання слухового апарату.  Українським законодавством («Захист територій, будинків і споруд від шуму» ДБН В.1.1-31:2013, «Громадські будинки та споруди» ДБН В.2.2-9-2009) чітко визначення гранично допустимі рівні шумового та вібраційного коливання. Гранично допустимий рівень звуку не повинен перевищувати 85 дБ, також нормується вібраційна швидкість, яка наприклад на частоті 16 Гц не повинна перевищувати 0,0015 м/с. Для житлової забудови прийнята норма звукового рівня не повинна перевищувати 55 вдень і 45 дБ вночі.

Санітарно-захисна зона, що встановлюється для підприємств також враховує шум та вібрацію, які можуть виникати внаслідок їх діяльності. У випадку досягнення, за рахунок встановлення спеціально обладнання, підприємством постійного рівня шуму та вібрації, які дозволяють будівництво та функціонування житлової та подібної забудови в санітарно-захисній зоні таких об’єктів, підприємство має організувати та провести обґрунтування можливості розміщення об’єкта житлової забудови в межах санітарно-захисної зони та здійснити певні юридичні дії щодо скорочення СЗЗ.

Для зниження звукового та вібраційного навантаження від механічного устаткування, або окремих об’єктів інфраструктури використовують спеціалізоване обладнання або матеріали, що мають поглинаючі або захисні (відбиваючі) властивості. Наприклад на промислових об’єктах, які використовують обладнання, що здатне утворювати вібрацію використовують амортизуючі підкладки, або у випадку  великогабаритного обладнання – його встановлюють на окремий фундамент, який не зв’язаний з фундаментом будівлі. Для захисту від шуму, що спричиняється обладнанням на виробництвах, його вкривають шумопоглинаючими.

У випадку коли застосування локальних заходів є недостатнім і загальний рівень шуму та вібрації перевищує гранично допустимі значення суб’єкт господарювання може замовити  визначення та впровадження спеціальних проектних рішень та заходів, що забезпечать рівень гігієнічних нормативів шуму та вібрації. Такі послуги надає підприємство еМСіеЛ, яке має найкращий в Україні досвід проведення подібних робіт.