UA RU EN

Зміни у законодавстві України унаслідок завданої шкоди довкіллю країни за час повномасштабного вторгнення

Зміни у законодавстві України унаслідок завданої шкоди довкіллю країни за час повномасштабного вторгнення

Зміни у законодавстві України унаслідок завданої шкоди довкіллю країни за час повномасштабного вторгнення

За час повномасштабного вторгнення Росії, довкілля України продовжує зазнавати значної шкоди.

Міністерство захисту довкілля України зазначає, що були знищені нафтобази та пошкоджені газо-, нафтопроводи, що призвело до значного викиду забруднюючих речовин та парникових газів у повітря, забруднено грунти, водні об’єкти, змін також зазнали фауна та флора України. Були завдані удари по промисловому, транспортному та енергетичному секторах, сільськогосподарських підприємствах, ЛЕП та водонапірній вежі, ТЕЦ; пошкоджені сонячні електростанції, заповідники та екосистеми. Зелена енергетика, що відносно недавно почала свій сталий розвиток, зазнає значних втрат: 90% вітрової та близько 40-50% сонячної енергетики виведено з експлуатації. Наразі в Україні 160 територій Смарагдової мережі (2,9 млн га) перебувають під загрозою знищення. Знищення майже 3 га лісів, призвело до підвищення рівня виникнення пожеж у 25 разів у порівнянні з 2021 роком.

Для того, щоб оцінити збитки, були внесені правки до «Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації» (Постанова № 326 від 20 березня 2022 р.), де було розширено перелік напрямків та показників “екологічної сфери”: збитки водним ресурсам; шкода атмосферному повітрю; шкода земельним ресурсам; втрати лісового фонду, надр, акваторії морів; збитки природно-заповідному фонду. 22 квітня також набрала чинності «Методика  визначення розміру шкоди завданої землі та ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану». Міністерством також була розроблена «Методика визначення збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу в межах територіального моря, виключної морської (економічної) зони та внутрішніх морських вод України в Азовському та Чорному морях» (Наказ №252 від 21 липня 2022 р.). Наслідки військових дій на Азовське та Чорне моря включають у себе шумове забруднення; органічне забруднення внаслідок руйнування систем очистки стічних вод у прибережних містах і селах; нафтове забруднення, що веде до руйнування нейстону (водоростей і дрібних безхребетних на поверхні води); хімічне забруднення внаслідок потрапляння до води ракетного палива, тощо.

Державна екологічна інспекція України також продовжує розробку нормативно-правових документів для вирішення проблеми відновлення екологічної рівноваги. 2 вересня набула чинності «Методика визначення збитків, заподіяних внаслідок забруднення та/або засмічення вод, самовільного користування водними ресурсами». Як зазначається, це третя спеціальна методика розрахунку завданої шкоди довкіллю воєнними діями. Перші дві стосувалися розрахунку неорганізованих викидів забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря та визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану.

З останніх затверджених документів був прийнятий євроінтеграційний Закон України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів» від 20 вересня 2022 року (набрання чинності – 8 жовтня 2023 року), що стане єдиною державною онлайн системою даних про викиди та перенесення забруднюючих речовин та буде інтегрований з відповідним Європейським реєстром. Реєстр дозволить відстежувати викиди та перенесення забруднювачів у часі та просторі; аналізувати зменшення викидів і встановлювати пріоритети у скороченні та ліквідації потенційно шкідливих викидів; приймати ефективні рішення з питань запобігання та зменшення промислового забруднення; населення отримає вільний доступ до екологічної інформації, а також братиме участь у формуванні державної екологічної політики у сфері реєстрації викидів. Інший євроінтеграційний законопроєкт на виконання умов Угоди про асоціацію з ЄС, що готується до затвердження – «Про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією».

Україна має велику міжнародну підтримку післявоєнного відновлення, про що зазначалося, зокрема, на 36-ому Конгресі французької асоціації AMORCE. Європейська Комісія також підтримує проєкти післявоєнного відновлення довкілля в Україні, у тому числі вищезгадані. У жовтні відбулася зустріч з Послом Японії де було обговорено підготовку України до СОР27, інструменти залучення інвестицій та технологій, а також звернено увагу на ефективно вибудувану систему управління відходами Японії, як взірця наслідування.

Загалом, станом на середину жовтня безпосередня шкода Україні, нанесена клімату, оцінюється в ~31 млн. тонн викидів парникових газів, а потенційний обсяг викидів парникових газів внаслідок майбутньої відбудови інфраструктури – у 79 млн. тонн.