UA RU EN

Планування та забудова територій за новим ДБН 2018

Планування та забудова територій за новим ДБН 2018

Планування та забудова територій за новим ДБН 2018

Міністерство регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України затвердило нові державні будівельні норми на заміну існуючим, а саме:

 1. Новий ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» на заміну:
 • ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;
 • ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств»;
 • ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень»;
 • ДБН Б.2.4-4-97 «Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств»;
 • ДБН Б.1-2-95 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України»;
 • СНиП ІІ-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий».
 1. ДБН В.2.2-4:201Х «Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти» на заміну ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів»;
 2. ДБН В.2.2-3:201Х «Будинки і споруди. Заклади освіти» на заміну ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів;
 3. ДБН В.2.3-5:20ХХ «Вулиці та дороги населених пунктів» на заміну ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів».

Що має змінитися та які нововведення чекають на нас у зв’язку з прийняттям нових державних будівельних норм? Ось перелік деяких кардинальних змін:

 1. Вводиться термін «Блакитна лінія» для обмеження висоти забудов з метою регулювання історичних та естетичних силуетів забудов.
 2. Вводиться термін «Зелена лінія», що обмежує забудову з метою збереження та охорони зелених територій.
 3. Для нових забудов встановлюється відсоток площі земельної ділянки в залежності від поверховості.
 4. Вводяться граничні межі максимальної щільності забудов (450 осіб/га – максимальні, 150 осіб/га – мінімальні). Допускається перевищення максимально граничних меж не більше ніж на 20%, але якщо в радіусі 500 м розташовані зелені насадження або об’єкти для обслуговування громадян; в разі вбудованих або прибудованих дошкільних навчальних закладів у громадських та житлових будівлях; в разі розміщення наземних чи підземних стоянок/гаражів для авто- та вело транспорту.
 5. Забороняється тимчасово або постійно залишати авто всередині житлового кварталу. Місця для паркування автомобілів мають бути організовані зі сторони вулиць та проїздів кварталу.
 6. Обов’язкове забезпечення проїздів, з’їздів, пандусів для без бар’єрного доступу маломобільних груп населення.
 7. Коригуються вимоги до проектування об’їзних доріг, пожежних заїздів та дитячих майданчиків.

Нові зміни направлені на створення безпечного та комфортного простору для життєдіяльності громадян, застосовуючи під час проектування та будівництва новітні технології.

Для ознайомлення Ви маєте змогу ДБН Б.2.2-12: 2018 скачать.