UA RU EN

Смарагдова мережа (Emerald Network)

Смарагдова мережа (Emerald Network)

Смарагдова мережа (Emerald Network)

1. Що таке Смарагдова мережа

Смарагдова мережа (Emerald Network) – це екологічна мережа, що складається з територій, що становлять особливий природоохоронний інтерес. Мета – довгострокове виживання видів та збереження їх місць проживання відповідно до Бернської конвенції, що вимагає конкретних заходів захисту, ефективність яких досягається шляхом систематичного контролю (перевірок).

Смарагдова мережа була створена на основі Рекомендації № 16 (1989) (Щодо територій, що становлять особливий природоохоронний інтерес) та Резолюція № 3 (1996). Зобов’язання щодо охорони середовищ існування видів та природних середовищ, що перебувають під загрозою зникнення, зазначені в Конвенції та є частиною міжнародного права. Бернська конвенція не стосується виключно охорони видів. Згідно ст. 1-4, 6 та 9 Конвенції, до неї відноситься охорона природних середовищ існування, зокрема:

– місця проживання видів дикої флори та фауни;

– природні місця існування, що знаходяться під загрозою зникнення;

– території, що мають значення для мігруючих видів.

Процес створення Смарагдової мережі

Відповідно до переглянутих критерій оцінки, визначених Рекомендацією № 16, визначення територій, що становлять особливий природоохоронний інтерес (Аreas of special conservation interest defines – ASCIs), був визначений процес включення територій до Смарагдової мережі, який складається з 3-х етапів (фаз) впровадження.

Фаза I: Країни-учасниці оцінюють свої природні ресурси та визначають види та місця існування, що охороняються відповідно до відповідних резолюцій Бернської конвенції [Резолюція №4 (1996) – природні середовища існування, що знаходяться під загрозою зникнення, що вимагають спеціальних заходів щодо збереження та Резолюції No 6 (1998) – види, які потребують конкретних заходів щодо збереження середовища існування]. Потім вони обирають потенційні сайти, які підходять для забезпечення довгострокового виживання видів та середовищ існування та надсилають базу даних, що містить наукову інформацію про запропоновані місця до Секретаріату Бернської конвенції, передбачених Рекомендацією No 157 (2011) про статус кандидатів Смарагдових сайтів та настанови щодо критеріїв їх висування.

Фаза II: Оцінка ефективності запропонованих ділянок проводиться за видами та місцем проживання, за базою біотопів для кожного біогеографічного регіону. Після оцінки наукової цінності запропонованих сайтів, кандидати до Смарагдової мережі подають дані до Постійного комітету для подальшого включення до складу Мережі.

Фаза III: Складається з національного позначення прийнятих ASCIs та реалізації заходів з управління, звітності та моніторингу, під відповідальність національних органів влади, що мають відповідати вимогам Резолюції № 8 (2012) Постійного комітету до Конвенція про національне призначення ASCI.

Сайти Смарагдової мережі належать до сайтів Natura 2000.

1.1. Приклади в Європі

Відповідно до тривимірної дорожньої карти для досягнення повної функціональної Смарагдової мережі були визначені основні ключові кроки для завершення до 2020 року повної та функціонуючої Смарагдової мережі. У сукупності вони забезпечують стабільність та сталість площ територій для досягнення повної та повністю функціональної Смарагдової мережі. Від цього залежить майбутнє дикої природи та середовища існування Європи. В період з 2016 по 2019 рр. в 7 країнах Центральної та Східної Європи (Білорусь, Республіка Молдова, Російська Федерація та Україна) та Південного Кавказу (Вірменія, Азербайджан та Грузія) дані кроки мали бути вжиті національними та іншими відповідними органами та урядами, громадянським суспільством та науковими установами відповідних країн. Сучасний стан територій Смарагдової мережі можна переглянути за посиланням офіційних ресурсів Бернської конвенції – https://emerald.eea.europa.eu/. Дана карта показує, що тільки деякі країни (Україна, Білорусь, Республіка Молдова, Грузія) виконали зобов’язання Дорожньої карти.

Також щорічно проводиться засідання Постійного комітету Бернської конвенції – Конвенція про збереження дикої природи та природних середовищ Європи (Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats) – де приймаються та офіційно публікуються два списки: Список офіційно прийнятих сайтів Смарагдової мережі та Список офіційних кандидатів на сайти Смарагдової мережі.

У грудні 2020 року до списку офіційно прийнятих сайтів Смарагдової мережі увійшли об’єкти природи країн Андорри, Білорусії, Грузії, Норвегії, Республіки Молдови, Швейцарії, України, Великобританії. На розгляді у списку офіційних кандидатів на сайти Смарагдової мережі наразі знаходяться об’єкти природи країн Албанії, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Боснії, Герцеговини, Грузії, Чорногорії, Північної Македонії, Норвегії, Російської Федерації. Сербії.

1.2. Natura 2000

Natura 2000 є найбільш координованою мережею охоронних територій, що охоплює більше 18% суходолу ЄС та 8% морської території ЄС, спрямована на захист зникаючих цінних видів та місць середовища існування, перелічених у двох Директивах: про птахів та про середовище існування. На сайті Natura 2000 міститься ключова інформація про них, а також дані про чисельність популяції та стан збереження. Також генеральне управління з питань навколишнього середовища здійснило проект щодо виявлення можливого впливу різних поновлюваних джерел енергії на охоронювані види та місця проживання відповідно до законодавства ЄС про природу. Відповідно, були запропоновані заходи щодо пом’якшення, які можна застосувати для мінімізації цих впливів, особливо на територіях Natura 2000. Проект включає в себе оцінку впливів вітрової, сонячної, геотермальної, океанської (приливні та хвилі) енергії та біоенергетику. Для більш прогресивного управління середовищами існування були розроблені документи для окремих місць проживання, наприклад, дюн, лісів, боліт, прісноводних та морських об’єктів тощо. Кожен документ містить інформацію про поширення дії документу, екологічні вимоги середовища існування, основні тенденції та загрози. Також були включені основні обмеження, ризики та модифікації запропонованого управління, проілюстровано відповідні параметри для кошторису витрат, приклади кошторису витрат та потенційні джерела фінансування ЄС.

З 2012 року Європейською Комісією було започатковано біогеографічний процес Natura 2000, що включає в себе проведення семінарів, практикумів та заходи по співробітництву для підвищення ефективності впровадження, управління, моніторингу, фінансування та звітності мережі Natura 2000.

Цілі Бернської конвенції (1979 р.) та Директиви про середовища існування (1992 р.) (далі – Директива) є ідентичними. Обидва документи відносяться до міжнародно-правових та спрямовані на збереження дикої флори, фауни та природного середовища існування. Єдина відмінність – територія застосування: Директива призначена для країн-членів ЄС, Конвенція – для не-членів ЄС та частини Африки. Директива є законодавчим Актом, що має більш чітко визначені та суворі зобов’язання щодо збереження природних середовищ існування та призначена для імплементації Бернської конвенції.

Держави-члени ЄС виконують вимоги до середовища проживання Бернської конвенції, шляхом приналежності територій до мережі Natura 2000, а їх особливі зони збереження Natura 2000 вважаються зонами, що становлять особливий інтерес для Смарагдової мережі, передбачених Постановою № 5. Тобто Смарагдова мережа побудована на Natura 2000, що була розроблена в ЄС, та використовує його процеси та методологію. Вимоги є пом’якшеними до застосування у інших країнах не-членах ЄС, проте аналогія двох мереж допомагає у створенні єдиної мережі між усіма країнами Європи та додатково допомагає зруйнувати в цьому секторі бар’єри (політичні, економічні).

2. Імплементація Бернської конвенції в Україні

Україна була ратифікована до виконання вимог Конвенції 29.10.1996 р. та набрала чинності 01.05.1999 р. Відповідальність за створення та функціонування територій Смарагдової мережі несуть державні органи, а також органи Бернської конвенції. Менеджмент та моніторинг відбувається під контролем національних органів влади.

Український перелік територій Смарагдової мережі налічує 377 територій, загальною площею приблизно 8 млн.га (станом грудень 2020 р.) та продовжує розвиватися. На жаль, лише у грудні 2020 року у Парламенті був зареєстрований проект Закону України Про території Смарагдової мережі (№4461)). Станом на 15.07.2021 року проект Закону досі знаходиться на доопрацюванні у Комітеті. Законопроєктом передбачається розгляд основних питань, що стосуються:

  1. Збереження окремих природних територій (флори та фауни), а не тільки загальної охорони території.
  2. Відбір території (з відповідним переліком видів флори і фауни), визначених у вимогах документів щодо відбору територій Смарагдової мережі.
  3. Модернізація функціонування Національного реєстру територій Смарагдової мережі та систем моніторингу, а також розробка та впровадження механізму оцінки впливу на такі території.
  4. Створення центрального органу виконавчої влади щодо контролю та реалізації проєкту.