UA RU EN

Концепція Державної цільової економічної програми з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії на 2022-2026 роки

Концепція Державної цільової економічної програми з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії на 2022-2026 роки

Концепція Державної цільової економічної програми з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії на 2022-2026 роки

У зв’язку з завершенням програми «теплих кредитів» у 2020 році, Держенергоефективність розробила концепцію програми державної підтримки енергоефективності у різних секторах економіки на 2022-2026 роки, що до того ж є більш розширеною до порівняння з минулою програмою.

Метою Програми стали дві ключові складові:

  • Підвищення рівня енергоефективності національної економіки.
  • Підвищення енергонезалежності шляхом використання електроенергії отриманої у результаті використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Для виконання міжнародних зобов’язань Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2012/27/ЄС «Про енергетичну ефективність», Україна має продовжити імплементацію вимог вищезгаданих документів у національне законодавство, що стосуються різних секторів:

  • Для житлових та громадських будівель – продовження реалізації існуючих механізмів, у тому числі відшкодування частини суми кредитів для населення (фізичні особи) на придбання «негазових» котлів, енергоефективного обладнання, матеріалів; заохочення у отримання сертифікації енергетичної ефективності.
  • Для промисловості – стимулювання підприємств до впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів шляхом здешевлення кредитів.
  • У бюджетній сфері – стимулювання розвитку ринку ЕСКО шляхом здешевлення кредитів на впровадження енергоефективних заходів на об’єктах державної та комунальної форми власності; проведення санації будівель органів державної влади та забезпечення енергетичної ефективності таких будівель на рівні не нижче мінімальних нормативних вимог (вимога Директиви ЄС 2012/27/EC).
  • Для транспорту – стимулювання розвитку інфраструктури зарядних станцій для електромобілів тощо.
  • Використання зеленої енергетики – стимулювання розвитку сфери виробництва біогазу з агровідходів; стимулювання вирощування енергетичних рослин; стимулювання встановлення об’єктів ВДЕ у приватних домогосподарствах. Так, на сьогодні відсутнє будь-яке державне стимулювання запровадження будівництва установок для виробництва біогазу та вирощування енергетичних рослин.

Як і раніше причинами виникнення проблем залишилися:

  1. Неефективне використання існуючих паливно-енергетичних ресурсів. Хоча за останні десять років рівень викидів СО2 скоротився, проте досі залишається недостатнім. Також на низькому рівні залишається процес інвестування у проекти модернізації виробничих фондів і технологій.
  2. Приріст обсягу ВВП залишається низьким, а отже надходження до державного бюджету є низькими.

Ряд прийнятих законодавчих та інших нормативно-правових актів були недостатніми для досягнення прогнозованого рівню: за 2019 рік загальна частка ВДЕ склала 8,1% з прогнозованих 10,1%.

Розроблена Концепція Програми має покращити існуючий стан у сфері енергоефективності та наразі проходить погодження із зацікавленими центральними органами виконавчої влади. Нагадуємо, що у 2020 році Україна розширила міжнародне співробітництво: підписала низку Меморандумів про співпрацю у сферах енергоефективності та зеленої енергетики, а також заключила міжнародне партнерство у рамках вищезгаданих ініціатив (Фінсько-український трастовий фонд, Проєкт ЄС Twinning «Розвиток відновлюваної енергетики в Україні», Програма «Danida Business Finance»).

Фінансування. На реалізацію 5-річної програми запропоновано передбачити 10 млрд гривень.