UA RU EN

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) при видобуванні корисних копалин

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) при видобуванні корисних копалин

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) при видобуванні корисних копалин

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», до першої категорії видів планованої діяльності відносяться:

  • кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів або видобування торфу на площі понад 150 гектарів.

До другої категорії:

  • видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням;
  • перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення;
  • видобуток нафти та природного газу для комерційних цілей, коли обсяги видобутку перевищують 500 тон на добу для нафти та 500 тис. м3 на добу для газу;
  • у разі осушення – забір підземних вод понад 300 м3на добу.

Раніше на розробку родовища необхідно було проходити низку процедур відповідного до різних етапів планованої діяльності, що займало більше часу проходження процедури. Наразі здійснення однієї процедури ОВД щодо двох видів планованої діяльності можливе, якщо видобування корисних копалин передбачає одночасно будівництво, реконструкцію, розширення, технічне переоснащення супутніх об’єктів, що є необхідним для провадження планованої діяльності і підлягає ОВД відповідно до законодавства, а також одночасне перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення (без необхідності будівництва нових будівель та споруд будь-якого призначення тощо). Також проходження однієї процедури ОВД може здійснюватися щодо видобування одного виду корисних копалин з кількох близько розташованих родовищ у випадку, передбаченому п.3 Порядку №615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами».

ОВД рекомендується здійснювати у строки не пізніше затвердження проєкту нового будівництва, розширення або реконструкції гірничодобувного об’єкта, а у випадку дослідно-промислової розробки (ДПР) – до затвердження проєкту відповідно до встановленого законодавством порядку.

В методичних рекомендаціях з підготовки звіту з ОВД для діяльності з видобування корисних копалин, розгляд якого завершився 13 вересня, був представлений детальний план розробки звіту з оцінки впливу на довкілля, що несе рекомендаційний характер, зокрема для:

  • кар’єрів та видобування корисних копалин відкритим способом з виконанням вибухових робіт;
  • кар’єрів та видобування корисних копалин відкритим способом без виконання вибухових робіт.

Рекомендація до цих частин є ідентичними між собою. Так як види планованої діяльності передбачають значну зміну земельних ділянок, характерною особливістю стала необхідність надання більш детальних та інформативних графічних матеріалів високої роздільної здатності на всіх етапах життєвого циклу проєкту. Щодо встановлення межі санітарно-захисної зони – додатково для діючих об’єктів було рекомендовано зазначати результати досліджень забруднення ґрунту на межі санітарно-захисної зони кожного з гірничих об’єктів (кар’єр, відвал і т.п.).

Детальна інформація у кожному розділі ОВД надається у разі:

а) погіршення поточного стану у зв’язку з антропогенними впливами;

б) підвищеної екологічної, наукової, культурної, освітньої, естетичної або господарської цінності певних об’єктів і властивостей у складі факторів (компонентів) довкілля.

Звернути увагу потрібно також на те, що діяльність кар’єрів полягає у знятті шару ґрунту, шумових роботах та підривів, що призводять до появи териконів, відвалів, що у свою чергу призводить до знищення місць мешкання більшості видів тварин, земноводних і рептилій та знищення рослинності. Обов’язковою умовою є моніторинг стану флори та фауни, що включає приналежність різних видів до Червоної та Зеленої книг України, наявності оселищ, що відносяться до об’єктів Смарагдової мережі, близькість об’єктів природно-заповідного фонду. Для порівняння стану – залучення суміжних з кар’єром біотопів. За результатами проведеного моніторингу можливе розроблення заходів, що будуть направлені на збереження певних видів фауни та флори.

Спеціалісти компанії MCL мають досвід в проведенні оцінки впливу на довкілля для першої та другої категорій видів планової діяльності та проведенні досліджень визначення впливу на флору та фауну на території планової діяльності.