UA RU EN

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) споруд з видобування, виробництва та перероблення азбесту та продуктів, що їх містять

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) споруд з видобування, виробництва та перероблення азбесту та продуктів, що їх містять

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) споруд з видобування, виробництва та перероблення азбесту та продуктів, що їх містять

 Серед видів планованої діяльності та об’єктів, що мають значний вплив на довкілля та, відповідно, належать до І категорії, сьогодні розглянемо споруди з видобування, виробництва і перероблення азбесту та азбестовмісних продуктів. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», до них належать:

  • азбестоцементна продукція потужністю понад 20 000 т/рік;
  • фрикційні матеріали потужністю понад 50 т/рік готової продукції;
  • інші вироби потужністю понад 200 т/рік.

Розгляд документів щодо отримання висновку з оцінки впливу на довкілля даного виду планованої діяльності проводиться через орган Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Розглянемо більш детально вплив даної планованої діяльності та його підвищений рівень небезпеки для довкілля та населення. В Україні азбест лише імпортується, але не видобувається. Технічними характеристиками азбесту, як мінералу, є вогне- та морозостійкість, антикорозійність, тому він широко використовується при будівництві, виготовленні автомобільної техніки, хімічній промисловості тощо. Так, наприклад, більшість підприємств азбестоцементної промисловості (покрівельні матеріали (шифер, черепиця), водопровідні й каналізаційні труби, облицювальні плитки тощо) розміщено поблизу цементних заводів.

При видобування, виробництві та переробці азбесту та продуктів, що його містять, основною небезпекою є утворення пилу, так як тонкі волокна вважаються токсичними та можуть викликати низку хвороб дихальних шляхів. В даному випадку прийнято вважати більш небезпечним амфіболовий азбест, ніж хризотил (білий азбест), тому що волокна першого мають голчасту структуру за рахунок заліза і при потраплянні у легені надовго там затримуються. Проте при дотримання правил безпеки та використанні ЗІЗ (засобів індивідуального захисту), а також при професійному проектуванні споруд на початкових стадіях розвитку виробництва, ризики скорочуються.

У статті 27 Закону України про систему громадського здоров’я (станом на 16.08.2022 року знаходиться на другому читанні) зазначається можливість заборони виробництва та використання азбесту та матеріалів з них у технологічних процесах та під час здійснення будівельно-монтажних робіт на об’єктах. Заходи безпеки і захисту від шкідливого впливу азбесту та азбестовмісних виробів визначаються державними медико-санітарними правилами. Питання заборони пов’язано з входженням України до ЄС, де заборона видобування і використання азбесту розпочалася ще з 2005 року.

Наразі даний вид діяльності – споруд з видобування, виробництва і перероблення азбесту та азбестовмісних продуктів – потребують проходження процедури оцінки впливу на довкілля, де безпосередньо враховуються дослідження впливу на стан атмосферного повітря, ґрунтів, водних об’єктів (за наявності) на довкілля та здоров’я людей. Більше про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля Ви можете дізнатися за посиланням, в Законі України «Про оцінку впливу на довкілля», щодо оформлення звіту – Загальні методичні рекомендації щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля.

Компанії MCL має досвід в проведенні оцінки впливу на довкілля для І та ІІ категорій видів планової діяльності та проведенні досліджень визначення впливу на флору та фауну на території планової діяльності.