UA RU EN

Оцінка впливу на довкілля (ОВД)

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) — це процедура визначення ступеня та інтенсивності впливу планової діяльності на довкілля. Вимоги до проведення оцінки впливу на довкілля визначені в законі України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля проводиться в разі провадження планової діяльності, що може завдати значного впливу на довкілля. Відмінною рисою процедури з оцінки впливу на довкілля є залучення громадськості до обговорення шляхом проведення громадських слухань. Вони є обов’язковими в процесі ОВД. Порядок проведення громадського обговорення в рамках оцінки впливу на довкілля визначено у Постанові.

Види планової діяльності, які підпадають під ОВД, визначені в статті 3 закону та розділені на першу та другу категорії. Якщо діяльність суб’єкта господарювання належить до першої категорії, то всі документи в процесі оцінки впливу на довкілля надсилаються до Мінприроди. Якщо ж планова діяльність відноситься до другої категорії, то розроблені документи надсилаються в територіальний орган. Всі документи в процесі оцінки впливу на довкілля завантажуються в Єдиний реєстр ОВД.

Процедура з оцінки впливу на довкілля затверджена в Постанові “Про порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля” та охоплює наступні етапи:

1. Розробка повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Складене повідомлення про плановану діяльність публікується в реєстрі ОВД та друкованих виданнях. Форма повідомлення про планову діяльність зазначена в додатку 2. Протягом 20 днів з моменту публікації повідомлення в реєстрі, громадськість може надати свої пропозиції чи зауваження щодо планової діяльності. Суб’єкт господарювання має розглянути надіслані зауваження в звіті з оцінки впливу на довкілля.

2. Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля

Звіт з ОВД розробляється згідно затвердженої форми та змісту (Додаток 4 Постанови Кабінету Міністрів України). Звіт з оцінки впливу на довкілля є публічним. Він завантажується в реєстр ОВД, а також розміщується в місцях, де б громадськість мала вільний доступ для ознайомлення. Під час громадських слухань йде обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. У звіті з ОВД зазначаються результати проведених досліджень впливу на біорізноманіття, атмосферного повітря, водних об’єктів та ґрунтів.

3. Підготовка оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу

Оголошення про початок громадського обговорення публікується в реєстрі ОВД та друкованих виданнях. В оголошенні зазначається дата, час та місце проведення громадського обговорення звіту з ОВД. Форма оголошення в Додатку 3 Постанови КабМіну.

4. Проведення громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

За організацію громадського обговорення відповідає територіальний орган чи Мінприроди (в залежності від категорії планової діяльності, що підпадає під ОВД). За результатами громадських обговорень, територіальний орган/Мінприроди готує звіт про результати громадських слухань. Він також завантажується в реєстр оцінки впливу на довкілля.

5. Отримання висновку з оцінки впливу на довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля дає право на провадження планової діяльності. В ньому зазначається перелік природоохоронних та екологічних умов рекомендованих до виконання суб’єктом господарювання.

Проведення оцінки впливу на довкілля покликане оцінити можливий негативний вплив від планової діяльності на довкілля та визначити заходи для його мінімізації чи повного усунення. Нова процедура з оцінки впливу на довкілля не має за мету перешкодити провадженню планової діяльності суб’єкта господарювання.

В рамках оцінки впливу на довкілля спеціалісти нашої компанії співпрацюють з Інститутом зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України та Інститутом громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ.Наукові дослідження та обґрунтування дають змогу оцінити планову діяльність з точки зору впливу на біорізноманіття, екосистему загалом та розробити альтернативи провадження планової діяльності. Наукове підгрунття та досвід фахівців нашої компанії забезпечать розробку звіту з оцінку впливу на довкілля та успішне проведення ОВД.