UA RU EN

Отримати висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД)

Отримати висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД)

18 грудня 2017 року вступив в силу закон України «Про оцінку впливу на довкілля». Що має змінитися у зв’язку з набуттям чинності закону про овд? В першу чергу, суб’єкти господарювання мають отримати висновок оцінки впливу на довкілля, який замінює висновок екологічної експертизи. Звертаємо Вашу увагу на те, що проведення оцінки впливу на навколишнє середовище тотожне проведенню оцінки впливу на довкілля.  Тобто, нововведення покликані спростити систему дозвільної документації в сфері господарської діяльності.

Поштовхом до змін в сфері екології, охорони навколишнього середовища та оформленні дозвільної документації стало підписання України та ЄС угоди про Асоціацію. Таким чином, наша держава має виконати та дотриматися ряду міжнародних зобов’язань. Однією з умов Асоціації був перехід від пострадянської схеми «проведення овнс-експертна оцінка-екологічна експертиза» до проведення оцінки впливу на довкілля та отриманні висновку про оцінку впливу на довкілля.

Процедура проведення оцінки впливу на довкілля охоплює такі дії суб’єкта господарювання: підготовка звіту з оцінки впливу на довкілля, в разі необхідності проведення громадських слухань та обговорень, вивчення уповноваженим державним органом зазначеної інформації в звіті з оцінки впливу на довкілля та інформації, отриманої в результаті проведення громадських слухань, а також підготовка та надання висновку про оцінку впливу на довкілля від планової діяльності.

Висновок про оцінку впливу на довкілля є офіційним дозвільним документом на провадження планової господарської діяльності. Закон про оцінку впливу на довкілля передбачає перелік видів господарської діяльності, які в обов’язковому порядку мають провести оцінку впливу на довкілля та отримати висновок про овд, а саме:

 • діяльність, що пов’язана зі скидами забруднюючих речовин у водоймища;
 • проекти розвитку інфраструктури;
 • виробництво продуктів харчування;
 • виробництво товарів та продукції деревообробної, текстильної, паперової та шкіряної галузей;
 • підприємства сільського, водного та лісового господарств;
 • підприємства енергетичної галузі;
 • підприємства видобувної промисловості;
 • кар’єри та діяльність, пов’язана з видобутком корисних копалин;
 • виробництво картону та паперу;
 • переробка та виробництво целюлози;
 • господарська діяльність, пов’язана з поводженням з відходами;
 • підприємства, які здійснюють видобуток газу та нафти на континентальному шельфі;
 • діяльність, пов’язана з газо- та нафтопереробкою;
 • підприємства чорної та кольорової металургії;
 • підприємства хімічної галузі;
 • теплові електростанції;
 • діяльність, пов’язана з будівництвом автомагістралей, автодоріг та аеропортів;
 • підприємство рекреаційної та туристичної сфери.

З більш детальним переліком напрямів господарської та інших видів діяльності Ви маєте змогу ознайомитись в законі України про оцінку впливу на довкілля.

Спеціалісти компанії MCL з радістю проконсультують Вас з питань, пов’язаних з оцінкою впливу на довкілля. Звернувшись до ТОВ «еМСіеЛ», Ви отримаєте надійного ділового партнера в проведенні оцінки впливу на довкілля, оформленні всієї необхідної документації, розробці альтернативних варіантів здійснення планової діяльності в умовах високих ризиків та загрози для довкілля.