UA RU EN

Дотримання природоохоронного законодавства при надровидобуванні

Дотримання природоохоронного законодавства при надровидобуванні

Дотримання природоохоронного законодавства при надровидобуванні

Видобування корисних копалин – процес, що тісно пов’язаний з впливом на навколишнє природнє середовище. Це стосується не тільки безпосереднього втручання в надра землі і виїмку їх на поверхню, а й у впливі самого процесу видобування та подальшої переробки корисних копалин. Для недопущення заподіяння шкоди навколишньому середовищі та здоров’ю людей під час здійснення потенційно небезпечних процесів надровидобування, суб’єкт господарської діяльності повинен дотримуватись усіх вимог законодавства у сфері охорони природи.

Природоохоронне законодавство чітко встановлює та регламентує усі вимоги до суб’єктів господарювання, що здійснюють видобування та переробку корисних копалин у сфері охорони надр, повітря, ґрунтів, флори та фауни, водного та соціального середовища.

Надра, які розроблюються та видобуваються підприємством є основним об’єктом впливу  від таких підприємств, тому їм зазвичай приділяється найбільша увага. Але дотримання основних вимог законодавства у сфері охорони надр полягає в отримані дозволу на користування надрами та виконання його умов, що не викликає питань у власників кар’єрів, шахт, родовищ.

Охорона атмосферного повітря, у розрізі видобування надр, вимагає особливої уваги через особливості здійснення діяльності. Залпові викиди при підривних роботах, велика кількість пилу та шкідливих речовин, що викидаються при розробці корисних копалин, особливо, коли це відбувається відкритим способом (кар’єр), становлять особливу небезпеку для навколишнього середовища.  Шум та вібрація, які виникають від технологічних процесів, також несуть загрозу та вимагають використання індивідуальних рішень у разі перевищення допустимих значень на межі санітарно-захисної зони.

Основна увага до охорони земель, флори та фауни зазвичай приділяється лише при підготовчих стадіях, коли відбувається видалення рослинних насаджень та зрізування родючого шару ґрунту для його збереження. Проте,  функціонування підприємств по видобуванню, або переробці корисних копалин впливає на ґрунти та живі організми. Невиконання вимог природоохоронного законодавства та недбале ставлення до навколишнього природного середовища може призвести до забруднення ґрунтів, пагубного впливу на флору та погіршення умов існування фауни.

Водне середовище, при надровидобуванні, може бути джерелом засобу або інструментом для технологічних потреб. Під час видобутку корисних копалин можливе накопичення води в місці видобування, а отже в такому випадку необхідно дотримуватися вимог чинного законодавства в сфері водокористування. Тому суб’єкт господарювання зобов’язаний отримати дозвіл на скид кар’єрних вод, тобто отримати дозвіл на спеціальне водокористування (користування поверхневими чи підземними водами). Також під час скиду вод, що утворилися в процесі видобутку корисних копалин, уповноважені територіальні контролюючі органи вимагатимуть від суб’єкта господарювання проведення лабораторних досліджень стічних кар’єрних вод для ідентифікації в них небезпечних концентрацій речовин.

Процес видобутку корисних копалин вимагає всебічного знання природоохоронного законодавства, оскільки такий вид діяльності охоплює значні сфери довкілля та, звичайно ж, впливає на нього. Тому суб’єкту господарювання необхідно дотримуватися вимог не тільки в сфері надрокористування, але й в сфері спецводокористування, скиду стічних та відпрацьованих вод,  контролю за викидами в атмосферне повітря, контролю за рівнями шуму та вібрації, особливо якщо об’єкт знаходитися на межі санітарно-захисної зони.

Спираючись на багаторічний позитивний досвід фахівців компанії еМСіеЛ Ви матимете змогу отримати всі необхідні дозволи та погодження для реалізації Вашого проекту, а головне, налагодити усі процеси так, щоб мінімізувати вплив на довкілля.