UA RU EN

Умови на скид стічних вод та Гранично допустимі скиди

Умови на скид стічних вод та Гранично допустимі скиди

Умови на скид стічних вод та Гранично допустимі скиди

Швидкі темпи росту діяльності промислових підприємств приводять не тільки до більшого використання обсягів води, але й до її забруднення шляхом скиду відпрацьованої води в водні об’єкти. Тому необхідно контролювати не тільки стан водоймищ в які скидаються стічні води, а й склад та обсяги стічних вод. В залежності від місця розміщення об’єкта скид стічних вод здійснюється двома способами: у водні об’єкти або в каналізаційну систему мереж водоканалів.

В разі скиду стічних вод у водні об’єкти, підприємець має оформити та затвердити гранично допустимі скиди (ГДС) згідно з «Санітарними правилами і нормами охорони поверхневих вод від забруднення» (СанПіН № 4630-88) та з «Водним кодексом України». Що таке ГДС? Гранично допустимі скиди – це максимально допустима маса речовин стічних вод, що відводиться у відповідності до встановленого порядку та режиму на об’єкті скиду за певний проміжок часу для забезпечення якості води.  Для належного оформлення ГДС необхідно враховувати гранично допустимі концентрації (ГДК) в місцях водокористування, здатність водного об’єкта до асимілювання та розподілу маси речовин, що надходять в стічні води, між водокористувачами. Нормативи ГДС встановлюються як для діючих джерел забруднення, так і для тих, що тільки знаходяться на стадії проектування. Варто зазначити, що підприємствам, в скидах яких є речовини з невизначеними ГДК, введення в експлуатацію забороняється. Якщо, здійснюючи свою діяльність, підприємець перевищує норми забору води, чи застосовує неефективне очисне обладнання, що призводить до забруднення водоймища, або ж не дотримується інших норм та правил в сфері водокористування та охорони водних об’єктів, то органи місцевої влади надсилають припис про усунення недоліків з визначеним терміном виконання.

Дані про гранично допустимі скиди мають вказуватися в дозволі на спеціальне водокористування відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин» № 1100 1996 р. та  «Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами», затвердженої Наказом Мінприроди №116 від 15 грудня 1994 року.

В разі скиду стічних вод в каналізаційну систему мереж водоканалів необхідно керуватися умовами приймання відпрацьованої води, затвердженими місцевими службами водоканалів. Для отримання умов на скид стічних вод, підприємець спершу має оформити паспорт водного господарства в місцевому водоканалі. Паспорт водного господарства має бути розроблений у відповідності до Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України та Правил приймання стічних вод у каналізаційні мережі населених пунктів України. Паспорт водного господарства містить інформацію про стан каналізаційних систем водоканалу, про витрати води для водокористування, про умови формування та відведення відпрацьованих, забруднених та зливових вод, а також їх якість та кількість обсягів.

Оскільки, процес оформлення гранично допустимих скидів або отримання умов на скид у каналізаційні системи мереж водоканалів  займає достатньо часу та потребує відповідних знань в сфері водокористування, то краще це покласти на висококваліфікованих спеціалістів.