UA RU EN

Інжиніринг землекористування

Інжиніринг землекористування

Наступним етапом після оцінки доцільності розміщення вітрової електростанції (ВЕС) на земельній ділянці є безпосередня оцінка стану ґрунтового покриву, який зазнає впливу під час провадження планованої діяльності.

Землекористування – це довготривале використання земельної ділянки без погіршення її якісних характеристик з забезпеченням оптимальних параметрів екологічних і соціально-економічних функцій територій.

Інжиніринг землекористування полягає у:

  1. Виборі земельної ділянки під об’єкт будівництва.
  2. Відображенні можливих планувальних обмежень, у тому числі в умовах складного рельєфу, із зазначенням місця розташування та площі, схем заїзду та виїзду транспортних засобів, наявних інженерних мереж.

Окремим пунктом є поставка частин вітрової електроустановки (ВЕУ) на майданчик будівництва. Оскільки частини ВЕУ мають габаритні розміри, їх транспортування відбувається за допомогою спеціальних транспортних засобів. План розміщення доріг для поставки має бути узгоджений з урахуванням ландшафту (рельєфу) місцевості, так як несе додаткове навантаження на ґрунтовий покрив.

  1. Створення моделі об’ємно-планувальних рішень з наведенням основних розрахункових інженерних параметрів об’єкту.

Також для об’єктів вітрової енергетики важливим у проведені інжинірингу землекористування є врахування наступних пунктів:

– проведення досліджень (моніторинг) основних груп флори і фауни на території передбачуваної планованої діяльності;

– в залежності від вибору території, одним з етапів будівельних робіт може стати тимчасове зняття родючого шару ґрунту, що призводить до порушення земельного покриву. Згідно Земельного кодексу України після будівництва ВЕС має бути проведена рекультивація порушених земель. Завдяки тому, що площа під вітрову електростанції не займає багато місця, землі поряд можна використовувати, наприклад, у сільськогосподарській діяльності. Проєктом враховується комплекс заходів на відновлення та поліпшення стану ґрунтового покриву земельних ділянок.

– проведення аудиту, зокрема приналежність земельної ділянки до Смарагдової мережі і до прибережних захисних смуг (ПЗС), наявність поблизу лісосмуг;

– опис місця підключення до мережі (підстанція (ПС), електростанції або лінії електропередачі (ЛЕП), плану прокладання підземних комунікацій;

– варіант розміщення систем зберігання електроенергії;

– під час розробки проектної документації для будівництва ВЕУ проводяться процедури інженерних вишукувань, а саме інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні, у тому числі щодо наявності підземних вод. Якщо об’єкт знаходиться поряд з водними об’єктами – проводиться оцінка доцільності проектування берегоукріплення або прокладки мостів для постачання необхідних будівельних матеріалів на майданчик, що мають відповідати ДБН В.2.3-22:2009 «Мости та труби. Основні вимоги проектування».

При оцінці території для будівництва вітроенергетичної станції (ВЕС) важлива розробка наступних документів:

  • Детального плану територій (ДПТ), об’єм робіт яких визначений ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», що у подальшому показує можливість передачі земельної ділянки державної/комунальної власності у користування фізичним/юридичним особам. Розробка ДПТ дозволяє оцінити та обрати оптимальне розміщення забудови на одній чи декількох земельних ділянках щодо їх функціонального призначення згідно будівельних норм та правил, скоординувати її межі, визначити черги та обсяги інженерної підготовки території, врахувати розміщення систем інженерних мереж та транспортних шляхів, врахувати наявність межі прибережних захисних смуг водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території) тощо.
  • Проходження процедури Стратегічної екологічної оцінки (СЕО) до ДПТ згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» для визначення впливу майбутньої діяльності.
  • За необхідності – провести зміну цільового призначення землі, що здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення.

Компанія MCL має власну команду висококваліфікованих дослідників та фахівців. Ми маємо великий досвід у проведенні необхідних досліджень та вишукувань, розробки і впровадження плану екологічних заходів та оцінки впливу на біорізноманіття з застосуванням сучасних методик досліджень. Партнерська співпраця з ННЦ «Інститут землеробства НААНУ» дозволяє проводити повний спектр робіт з проведення агрохімічних досліджень та розробки проектів рекультивації будь-якої складності.