UA RU EN

Макросайтинг

Макросайтинг

Девелопмент (створення об’єкту та його реалізація) вітроенергетичної станції (ВЕС) – важливий процес, що включає в себе наступні етапи:

 1. Вибір ділянки, оцінка вітрових ресурсів, можливість підключення до енергетичних мереж, розробка та погодження техніко-економічного обґрунтування (ТЕО).
 2. Проведення моніторингу вітрових ресурсів.
 3. Отримання схем видачі потужностей, мікросайтинг.
 4. Проектування, стадії П та Р.
 5. Отримання дозволу на будівництво.

В середньому девелопмент ділянки може тривати від 3 до 5 років.

Макросайтинг – оптимальне розміщення вітроенергетичної установки (ВЕУ), що дозволить мінімізувати можливі ефекти затемнення окремих генераторів та раціонально використати площу ділянки вітрового поля з можливістю обрати мінімально допустиму відстань між окремими ВЕУ.

Мікросайтинг вітроенергетичного потенціалу на ранній стадії розробки проекту полягає у моделюванні поля вітру з врахуванням змін характеристик вітру у відношенні до всього вітрового поля.

При виборі вітрогенератора потрібно орієнтуватися на кілька ключових параметрів, необхідних для розрахунку всієї системи:

 1. Середня річна швидкість вітру в місці установки ВЕУ.
 2. Повторюваність швидкості вітру та визначення терміну, протягом якого тримається певна швидкість вітру, а також врахування періоду штилю.
 3. Максимальна швидкість вітру.
 4. Вітроенергетичні ресурси регіону.
 5. Наявність або відсутність електричної мережі.
 6. Можливість підключення до «зеленого» тарифу.

Для максимально ефективної роботи ВЕУ також важливим є вибір висоти та осі вітротурбіни, діаметру ротора та розміру лопасті.

В Україні продовжує рости тенденція до збільшення потужностей ВЕУ. Більш висока потужність вітроенергетичної установки дозволить генерувати більше електроенергії та дозволить раціонально використовувати територію вітрового поля. Характеристики вибраної ВЕУ впливають на рівень деталізації досліджень. Так, наприклад, потрібно буде враховувати близькість аеропорту та її повітряні шляхи. При цьому найбільша можлива потужність визначається швидкістю вітру.

Компанія MCL використовує програму WindPro, яка враховує технологічні характеристики, статистичні дані за вітром та рельєф. Це дозволяє обрати з поміж декількох ділянок максимально оптимальні для розташування ВЕУ на вітровому полі.

Перед початком будівництва також проводяться:

– оцінка якості ґрунту;

– річні дослідження (моніторинг) флори та фауни на території, що розглядається під будівництво ВЕС, що дозволяє у подальшому врахувати отримані результати у звіті з ОВД;

– оцінка впливу планованої діяльності на об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ), Смарагдової мережі, культурної спадщини та екомережі, наявність полезахисних смуг.

Такі рекомендації не є універсальними, їх застосування вимагає адаптації для кожного конкретного вітрополя. Фахівці MCL складають програму моніторингу для виконання системного та методичного виконання досліджень. Під час першого візиту на об’єкт визначаються пункти спостереження та місця розташування обладнання для максимального виконання рекомендацій методики. Результати досліджень дозволяють зменшити вплив на довкілля визначенням вразливих особливостей території ВЕС та врахуванням їх у макросайтингу об’єкта.

Вищезазначене має відповідати усім нормативним вимогам.

На економічні та технічні аспекти впливає якісне проведення сертифікованих вітрозамірів – залучення інвестицій та фінансування проекту залежить від результатів вітровимірювальної компанії та макросайтингу. Тому важливим є якісно підготовлений звіт.

Завдяки команді зі спеціалістів-науковців, екологів та інженерів, наша компанія має змогу проводити якісний макросайтинг території в комплексі з іншими послугами.