UA RU EN

Сертифікація “зеленого будівництва” по стандарту BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) «Метод оцінки екологічної ефективності та рівня енерговитрат будівельних конструкцій» – це метод добровільної оцінки енергоефективності будівлі по принципу «зеленої сертифікації». Метод BREEAM базується на принципі оцінювання, встановлення номінальної вартості та сертифікації основних факторів будівництва, що забезпечують його екологічну та соціально-економічну стабільність на довгострокову перспективу. Даний метод був розроблений в 1990 році британською організацією BRE Global з метою оцінювання екологічної ефективності будівельних конструкцій та будівель. В методі оцінювання BREEAM розглядається ряд етапів операційного (життєвого) циклу таких як нове будівництво, капітальний ремонт та, безпосередньо, введення будівлі в експлуатацію. Метод BREEAM покликаний надихати розробників, конструкторів та інвесторів на досягнення відмінних результатів, впровадження технічних нововведень та раціональне використання наявних ресурсів та матеріалів. Те, що BREEAM акцентує свою увагу на вартості будівництва та ефективному розподілі екоресурсів та екоматеріалів, робить сертифікацію більш привабливою для інвестицій та формує екологічно стійке та безпечне навколишнє природне середовище та офісний простір для працівників будівлі.

Яким чином працює BREEAM та як саме проводиться оцінювання? Метод оцінювання BREEAM полягає в розрахуванні вартості таких складових як матеріально-технічне забезпечення, розробка, будівництво та введення будівлі в експлуатацію згідно встановлених цілей на початку розробки проекту. Незалежні та уповноважені експерти виконують  оцінку згідно методу BREEAM, а результатом такої перевірки є вручення одного із відповідних сертифікатів за шкалою: «Пройдено/Сертифіковано», «Добре», «Дуже добре», «Відмінно» та «Найкращий».

Як працює система оцінювання BREEAM? Як вже зазначалось вище, система оцінювання BREEAM визначається загальною сумою набраних балів по основним категоріям і таким чином, отриманий сертифікат відповідає загальній оцінці проекту. Отже, процес оцінювання згідно BREEAM складається з таких етапів:

  1. Спочатку розробник вирішує який із стандартів краще підходить майбутньому проекту.
  2. Розробник має запросити уповноваженого експерта BREEAM для порівняння розробленого проекту встановленим стандартам BREEAM.
  3. Експерт BREEAM проводить реєстрацію Вашого проекту.
  4. Проводиться попередня оцінка розробленого проекту за участі уповноваженої групи експертів BREEAM.
  5. В процесі оцінювання Ви маєте надати всі необхідні документи та свідоцтва щодо розробки та будівництва на вимогу уповноваженої групи експертів.
  6. Експертна група розподіляє бали по кожній із категорій.
  7. Ви отримуєте відповідний сертифікат BREEAM, а Ваш проект вноситься до списку проектів BREEAM та Green Book Live.

Сертифікація BREEAM є незалежним підтвердженням від третьої компетентної сторони на предмет відповідності продукту, послуги чи технології стандартам BREEAM. Завдяки кваліфікованій перевірці будівлі та будівництва, виконавці та клієнти отримують беззаперечні переваги, а саме:

  • Постачальники (продавці) доводять клієнтам, що їхні товари чи послуги відповідають міжнародним стандартам BREEAM;
  • Клієнти (покупці) можуть довіряти своєму продавцю в якості товарів чи наданих послуг, що відповідають діючим стандартам міжнародної сертифікації BREEAM.

Отже, широко розповсюдженими є два види «зеленої» сертифікації – LEED та BREEAM. Чи є між ними відмінності? Так, вони дійсно існують. BREEAM був родоначальником систем оцінювання в сфері екології, однак за роки своє діяльності був вимушений пристосовуватися до тенденцій в будівництві. Критерії, за якими здійснюється оцінювання BREEAM більш жорсткі в порівнянні із методом LEED. Але британські розробники та експерти в процесі оцінювання беруть до уваги внутрішньодержавні умови ведення бізнесу, специфіку законів, тобто демонструють гнучкість їхнього методу. LEED, навпаки, притримується використання американських стандартів сертифікації, але критерії оцінювання не так жорстко регламентовані. Також при виборі методу сертифікації краще врахувати стадію проекту, оскільки метод LEED передбачає обов’язкове залучення експерта вже на початковому етапі  розробки будівництва.

При виборі методу сертифікації важливо детально проаналізувати проект, оскільки тільки всебічне його вивчення допоможе обрати найбільш доцільний вид стандарту для кожного конкретного проекту. Спеціалісти ТОВ «еМСіеЛ» допоможуть Вам не тільки обрати метод сертифікації, а й успішно організують її проведення для отримання бажаного сертифікату. Наявність вітчизняних та іноземних надійних партнерів у сфері екології та значний досвід роботи у сфері охорони навколишнього природнього середовища дають перевагу ТОВ «еМСіеЛ» над конкурентами в організації проведення сертифікації згідно вимог міжнародним стандартів.