UA RU EN

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) являє собою документ у формі звіту, до складу якого входить оцінювання основних напрямів можливого негативного впливу (атмосферне, геологічне, соціальне середовище, природокористування, поводження з відходами) до проектованої або здійснюваної діяльності та під час такої, перелік заходів для скорочення потенційно небезпечного впливу.

Державними будівельними нормами України А.2.2-1-95 регламентується зміст, склад та послідовність проведення оцінки впливу на навколишнє природне середовище. Вся відповідальність за здійснення ОВНС покладена на замовника, але розробка матеріалів ОВНС доручається уповноваженим організаціям, що мають відповідні дозволи та ліцензії на виконання оцінки. Передусім, замовник має право самостійно обирати виконавця оцінки впливу на навколишнє середовище та узгоджувати всі аспекти впливу на довкілля від запланованої діяльності. Разом виконавець та замовник збирають необхідні матеріали для ОВНС про стан оточуючого середовища та життєдіяльність населення, розробляють наміри ОВНС з урахуванням всього обсягу планових робіт в залежності від екологічної небезпеки запланованої діяльності. Відповідно до вище сказаного, виконавець (спеціалізована організація) здійснює оцінку впливу на навколишнє середовище відповідно до встановлених завдань та готує попередній проект Заяви про екологічні наслідки від запланованої діяльності. Та вже після цього, замовник може надати матеріали ОВНС для проведення державної екологічної експертизи.

Розділ ОВНС  включає в себе наступні позиції:

 • Причини для проведення оцінки впливу;
 • Характеристика фізико-географічних та кліматичних особливостей місцевості чи майданчика запланованої діяльності;
 • Загальні особливості проектованого об’єкту та зони його впливу;
 • Характерні особливості природного навколишнього середовища та оцінку впливів нього;
 • Характерні особливості соціального навколишнього середовища та оцінку впливі на нього;
 • Оцінювання впливу на техногенне навколишнє середовище;
 • Заходи та методи для підтримання оптимального стану довкілля та його екологічної стійкості;
 • Заяву про екологічні наслідки.

Розробка такої заяви, як і проведення ОВНС справа відповідальна, тому краще це доручити кваліфікованим спеціалістам в сфері екології та природокористування. Звернувшись до фахівців ТОВ «еМСіеЛ», Ви будете впевнені в повноті, кваліфікованому виконанні та об’єктивності оцінки впливу на навколишнє середовище. А це в свою чергу, забезпечить проходження державної екологічної експертизи та подальшого здійснення підприємницької діяльності чи реалізації запланованих проектів.

Оскільки, спеціалісти виступають як виконавці в процесі ОВНС, то можемо Вас запевнити, що в проведенні оцінки впливу на навколишнє середовище, ми дотримуємось таких важливих принципів:

 1. Використання ОВНС на перших етапах розробки проектів дає змогу приймати зважені управлінські рішення та зробити доступною цю інформацію для громадян.
 2. Для об’єктивної ОВНС необхідно розглядати в комплексі всі екологічні, економічні, соціальні, біологічні та технічні фактори впливу на довкілля.
 3. Розробка альтернативних варіантів у вирішенні проблем екологічної безпеки навколишнього середовища та пошуку інноваційних рішень для підтримання його оптимального стану.

Варто пам’ятати, що будь-яка діяльність, що може становити небезпеку, потребує індивідуального підходу та пошуку унікальних рішень, які вимагають від розробника наявності багатьох інструментів та відповідного досвіду. Отже, Ви можете довірити спеціалістам-екологам ТОВ «еМСіеЛ» проведення оцінки впливу на навколишнє середовище та підготовку всіх матеріалів ОВНС для державної екологічної експертизи. Наш багаторічний досвід у сфері охорони довкілля, екології та санітарно-гігієнічного нагляду дозволяє надати нашим клієнтам найліпшим комплекс послуг необхідних для екологічної експертизи.