UA RU EN

Розробка та погодження проектів встановлення санітарно-захисних зон (СЗЗ), проектів скорочення розмірів СЗЗ

Відповідно до статті 114 Земельного Кодексу України – санітарно-захисні зони (СЗЗ) створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від територій житлової забудови. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з постійним перебуванням людей. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України.

СЗЗ створюється для захисту населення від впливу несприятливих виробничих чинників (пил, гази, шум, вібрації і ін.), величина яких на межі санітарно-захисної зони не повинна перевищувати гігієнічних нормативів, встановлених для населених місць.

Також, СЗЗ встановлює лінії містобудівного регулювання та захищає підприємство від необґрунтованих претензій з боку людей, що проживають поруч, від місцевих органів державного природоохоронного і санітарного контролю; до того ж – від спроб побудувати нове житло або інші об’єкти з нормованими показниками якості середовища в межах встановленої межі СЗЗ.

Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Відповідно до Державних Санітарних Правил 173-96 «При вирішенні питань планування та забудови населених пунктів необхідно керуватися вимогами діючих будівельних норм і правил та інших інструктивно-методичних документів, узгоджених з Міністерством охорони здоров’я України, що використовуються для вказаних цілей» Тобто, можливість використання земель СЗЗ можливе при розробці проектних матеріалів на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектних матеріалів, що затверджується Головним санітарним лікарем України (для об’єктів І-ІІІ класів небезпеки).

Відповідно до п.5.5 ДСП 173-96 «Розміри санітарно-захисних зон для промислових підприємств та інших об’єктів, що є джерелами виробничих шкідливостей, слід встановлювати відповідно до діючих санітарних норм їх розміщення при підтвердженні достатності розмірів цих зон за «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86, розрахунками рівнів шуму та електромагнітних випромінювань з урахуванням реальної санітарної ситуації (фонового забруднення, особливостей рельєфу, метеоумов, рози вітрів та ін.), а також даних лабораторних досліджень щодо аналогічних діючих підприємств та об’єктів.»

Спеціалісти ТОВ «еМСіеЛ» мають беззаперечний досвід у розробці спеціальних проектних рішень, що нівелюють негативний вплив санітарних чинників на здоров’я людини та успішного обґрунтування можливості скорочення санітарно-захисних зон.