EN RU UA

Проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) установки для очищення стічних вод

Проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) установки для очищення стічних вод

Проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) установки для очищення стічних вод

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до видів планованої діяльності, що підлягають проходженню процедури ОВД, відносяться:

До І категорії – установки для очищення стічних вод продуктивністю, що перевищує еквівалент чисельності населення в розмірі 150 тисяч осіб;

До ІІ категорії – установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше.

Для розробки звіту Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України наказом №193 від 15 березня 2021 р. були затверджені «Загальні методичні рекомендації щодо змісту та порядку складання звітів з оцінки впливу на довкілля».

Діяльність, що пов’язана з процесом очищення стічних вод, також регулюється  «Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення» (наказ №316 від 01.12.2007р.), а при повторному використанні стічних вод – «Порядком повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин» (наказ №341 від 12.12.2018р.).

Наявність локальних очисних споруд є обов’язковою для підприємств, якщо:

  • виробничі процеси підприємства входять до Переліку додатку 1 вищезгаданих Правил;
  • при систематичному скиді понаднормативних забруднень.

1 липня 2022 року постановою № 2338-IX Верховної Ради України був прийнятий за основу проєкт Закону України “Про водовідведення стічних вод населених пунктів”.

Як повідомляє Державна екологічна інспекція України за 2019 рік у р. Дніпро було скинуто 723,2 млн. куб. м стічних вод (у межах Києва), більшість – скиди промислових підприємств з яких до 40% були забруднені. Приблизно 80% водних ресурсів р. Дніпро використовується для господарської діяльності, а також забезпечує водою 2/3 території України.

Особлива увага при розробці звіту з ОВД приділяється технології очистки стічних вод перед скиданням (впливу на водні об’єкти) та технології переробки осаду/мулу, що обираються відповідно до складу води, що надходить (вплив на атмосферне повітря та грунти). Існують показники, скидання яких у водні об’єкти нормується обов’язково на всіх підприємствах. Зазвичай при первинній обробці йде очистка від твердих речовин, а при вторинній обробці, що є основною, розщеплюються зважені та органічні речовини та сполуки. Відповідно до складу води, витрат, площі підприємства проєктуються локальні й загальні системи очищення стічних вод промислових підприємств (грати, сітки, піскоуловлювачі, відстійники, фільтри, тощо). При проєктуванні установки для очищення стічних вод використовується ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». Також такі установки мають відповідати вимогам «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» (постанова КМУ №465 від 25 березня 1999 р.), «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» (наказ №190 від 27 червня 2008 р.).

Такий вид планованої діяльності, який передбачає проходження процедури оцінки впливу на довкілля, зобов’язується проводити моніторинг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та дотримання проєкту гранично-допустимого скиду вод.

Компанії MCL має досвід в проведенні оцінки впливу на довкілля для І та ІІ категорій видів планової діяльності та проведенні досліджень визначення впливу на флору та фауну на території планової діяльності. Також ми надаємо повний спектр послуг щодо проєктування та отримання дозвільних документів, таких як Висновок з оцінки впливу на довкілля, Дозвіл на викиди забруднюючих речовин, Дозвіл на спеціальне водокористування, що є необхідним при належному функціонуванні даного виду планованої діяльності.