UA RU EN

Новини

Проведення процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) при будівництві магістральних продуктопроводів
Сучасний стан відновлювальних джерел енергії (ВДЕ)
Проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) установки для очищення стічних вод
Проєктування та будівництво житлових комплексів
Проведення процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) для планованої діяльності, пов’язаної з виробництвом та переробкою целюлози, паперу та картону
Особливості проєктування та будівництва автозаправної станції (АЗС), комплексу (АЗК)
Оцінка впливу на довкілля (ОВД) планованої діяльності, пов’язаної з операціями поводження з відходами
Зміни у законодавстві України унаслідок завданої шкоди довкіллю країни за час повномасштабного вторгнення
Оцінка впливу на довкілля (ОВД) при будівництві магістральних залізничних ліній загального користування
Оцінка впливу на довкілля (ОВД) споруд з видобування, виробництва та перероблення азбесту та продуктів, що їх містять