UA RU EN

Новини

Підвищення ціни квот за викиди СО2 у країнах ЄС
Зміна клімату у розрізі років
Смарагдова мережа (Emerald Network)
Природні території та об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) України. Смарагдова мережа
Санітарно-захисна зона (СЗЗ) для об’єктів енергетики, у тому числі для вітрових електростанцій (ВЕС)
Післяпроектний моніторинг для кар’єрів
Огляд загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля (ОВД)
Особливості сертифікації за стандартом LEED
Сортування та переробка сміття в Україні
Особливості проєктів сонячних елетростанцій (СЕС) та вітрових електростанцій (ВЕС)