UA RU EN

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) планованої діяльності, пов’язаної з операціями поводження з відходами

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) планованої діяльності, пов’язаної з операціями поводження з відходами

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) планованої діяльності, пов’язаної з операціями поводження з відходами

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля, відносяться наступні операції у сфері поводження з відходами:

  • з небезпечними відходами (зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення);
  • з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тонн на добу або більше.

20 червня 2022 року був прийнятий модернізований Закон України «Про управління відходами» (набрання чинності – 9 липня 2023 року) відповідно до отриманого європейського досвіду. В тому числі був включений досвід у сфері управління відходами після стихійного лиха в Японії, що є корисними для утилізації відходів, які утворилися у зв’язку з воєнними подіями на Україні та загалом для відбудови країни. Даний закон прийде на заміну поки що діючому Закону України «Про відходи». Міністерство захисту довкілля зазначає, що наразі в Україні понад 90% відходів захоронюється у ґрунт. Закон передбачає розробку низки інших секторальних законів. Загалом, закон впроваджує європейську ієрархію поводження із відходами, пропонує організувати планування системи управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях. Запропоновано закриття старих сміттєзвалищ та приведення до європейських норм тих, що підлягають реконструкції.

Проведення процедури ОВД для такого виду планованої діяльності можливе як для окремої чи декількох операцій поводження з відходами (зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) так і загального повного циклу для певного виду відходів. Для полегшення переробки деяких побутових відходів, виробник продукції буде зобов’язаний забезпечити повну утилізацію упаковки, яку випустив на ринок разом із товарами. Законодавство для побутових відходів постійно удосконалюється. Так, за останні два роки було прийнято Закону України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», введено роздільне сортування сміття тощо. Так, наприклад, за останні роки швидкими темпами розвивається будівництво вітрових та сонячних електростанцій, що у свою чергу наближає період виходу з експлуатації установок, що потребують правильної утилізації, незважаючи на те, що йде тенденція на 100% переробку елементів сонячних панелей тощо. Інший приклад – батарейки та акумулятори, де діє розширений Закон України «Про батарейки, батареї і акумулятори».

Модернізації операцій з поводження для небезпечних відходів тільки розпочинається. Відповідно до вищезгаданого Закону України «Про управління відходами», небезпечні відходи – це відходи, що мають одну чи більше властивостей, що роблять їх небезпечними (наприклад, вибухонебезпечність, окисна здатність, легкозаймистість, токсичність). Перелік властивості наведений у Переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними (додаток 3 цього ж Закону). Як і раніше, на провадження даної діяльності необхідно отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами (Постанова №446 від 13 липня 2016 р.) та/або письмову згоду (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів чи висновок на транскордонне перевезення відходів відповідно до закону (регулюється Постановою №1120 від 13 липня 2000 р. «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів»). Україні необхідні європейські знання та залучення іноземних інвесторів для розвитку сміттєпереробної галузі. Наприклад, утилізація небезпечних компонентів акумуляторів електромобілей.

Оскільки планована діяльність полягає у залучені великих територій, у звіті з оцінки впливу на довкілля зазначається її площа та близькість до населеного пункту. Крім операцій, запланованих у сфері поводження з небезпечними відходами, основний технологічний процес може також включати в себе очищення; знешкодження залишків, що утворюються під час очищення та подальша їх утилізація; моніторинг (виробничий контроль) і регулювання викидів; контроль і оброблення стічних вод; накопичення і транспортування готового продукту. До складу комплексу можуть входити склади сировини (окремі майданчики для тимчасового зберігання відходів, що надходять на перероблення), склад готового продукту, склад твердих відходів термічного перероблення, склади допоміжних матеріалів тощо. У звіті з ОВД оцінюється вплив на атмосферне повітря, забруднення ґрунту та водного середовища оскільки даний вид планованої діяльності може провокувати потрапляння небезпечних речовин до довкілля. Тому важливо враховувати системи очищення повітря, стічних вод та безпечного зберігання відходів на кожному з етапів процесу. Наразі, в Україні широко поширені три способи утилізації відходів: спалювання, захоронення, компостування.

Нагадуємо, що наразі також проходить другий етап реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, що діє до 2023 року. Стратегія має на меті впровадження системного підходу до поводження з відходами на державному та регіональному рівнях, зменшення обсягів утворення відходів шляхом збільшення обсягу їх переробки та повторного використання. Як бачимо, йде тенденція до рециклінгу відходів.

Компанії MCL має досвід в проведенні оцінки впливу на довкілля для І та ІІ категорій видів планової діяльності та проведенні досліджень визначення впливу на флору та фауну на території планової діяльності.