UA RU EN

Проведення технічного навчання для персоналу, залученого до експлуатації ГОУ

Проведення технічного навчання для персоналу, залученого до експлуатації ГОУ

Охорона атмосферного повітря – важливий аспект діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, що здійснює викиди забруднюючих речовин. Для очищення викидів на підприємствах встановлюють та використовують спеціальне обладнання. Газоочисне устаткування (ГОУ) – це комплекс споруд призначених для відведення, транспортування та вловлювання забруднюючих речовин з газопилового потоку технологічного обладнання. Суб’єкти господарювання, які експлуатують газоочисне устаткування повинні дотримуватися правил технічної експлуатації установок очистки газу. Для безпечної та безперебійної роботи ГОУ і очищення викидів  забруднюючих речовин необхідно підтримувати установку в належному стані. Суб’єкт господарювання має призначити відповідальних осіб за дотримання ГОУ в належному стані, а саме:

  • проведення ремонтів ГОУ (капітальних, планових);
  • вчасним обслуговуванням, підтриманням технічного стану та безпечною експлуатацією ГОУ;
  • утримання в належному стані обладнання для відбору проб, систем контролю роботи ГОУ;
  • підтримка в належному стані місць для відбору проб та здійснення вимірювань газопилового потоку;
  • здійснення перевірки ефективності роботи ГОУ;
  • ведення журналу обліку робочого часу установок очистки газу.

На кожному підприємстві, де експлуатується установка очистки газу, повинна бути розроблена та затверджена інструкція з її експлуатації. Для кожної газоочисної установки розробляється та затверджується у встановленому законом порядку паспорт ГОУ.

Задля техніки безпеки та охорони праці персоналу, залученого до експлуатації ГОУ, суб’єкт господарювання зобов’язаний проводити технічні навчання та перевірку знань для обслуговуючого персоналу мінімум один раз на рік, та для інженерно-технічного персоналу – мінімум один раз на три роки. Проведення технічного навчання та перевірка знань персоналу має здійснюватися кваліфікованими фахівцями в сфері екології та охорони атмосферного повітря та у відповідності до затверджених Правил технічної експлуатації установок очистки газу. За результатами перевірки знань складається відповідний протокол засідання комісії. Якщо на підприємстві здійснюється модернізація газоочисного обладнання або його реконструкція, то, відповідно, персонал, залучений до роботи з ним має бути обізнаним в технологічних змінах щодо його безпечної експлуатації.

Проводити перевірку ефективності роботи ГОУ мають право виключно акредитовані лабораторії. Результати перевірки ефективності роботи ГОУ оформлюються актами перевірки відповідності фактичних показників роботи установки очистки газу проектним показникам. Також, суб’єкт господарювання має проводити технічний огляд ГОУ не менше двох разів на рік. За результатами технічного огляду складаються відповідні акти.

Дотримуючись правил технічної експлуатації установок очистки газу, суб’єкт господарювання не тільки виконує правила технічної, пожежної безпеки та охорони праці, але й за рахунок налагодженої роботи газоочисного обладнання скорочує викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Іншими словами, ГОУ є інструментом охорони атмосферного повітря.

Фахівці компанії MCL мають досвід в сфері охорони атмосферного повітря, розробки паспортів ГОУ, проведення технічних навчань та перевірки знань персоналу, залученого до роботи з установками очистки газу. Наприклад, недавно, в квітні провідним фахівцем компанії було проведено навчання для персоналу агропромислової компанії. Також найближчим часом заплановано проведення технічних навчань обслуговуючого та інженерно-технічного персоналу для декількох підприємства Києва та Чернігова. Сподіваємось, Ви оціните оперативність та якість організації навчань, а також рівень професійної підготовки та знань фахівців сфери охорони атмосферного повітря компанії MCL.