RU UA EN

Особливості проєктування та будівництва автозаправної станції (АЗС), комплексу (АЗК)

Особливості проєктування та будівництва автозаправної станції (АЗС), комплексу (АЗК)

Особливості проєктування та будівництва автозаправної станції (АЗС), комплексу (АЗК)

Як відомо, на автозаправних станціях використовуються вибухонебезпечні речовини – бензин, дизельне паливо, скраплений газ (АЗГС), або їх комбінація. Тому даний вид планованої діяльності становить підвищену небезпеку для довкілля. Будівництво або реконструкція такого виду планованої діяльності підлягає проходженню процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) та відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» відносить до ІІ категорії. АЗС може бути додатково оснащена невеликим кафе, супермаркетом, автомийкою, автостоянкою тощо. Така сукупність споруд називається автозаправним комплексом (АЗК).

Основні нормативні вимоги при будівництві або реконструкції АЗС, АЗК та АЗГС визначаються:

  • Порядком приймання та роздрібної торгівлі (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 № 1442 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» (далі – Правила)).
  • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та п. 3 Правил — розміщення АЗС у населених пунктах та за їх межами, у т.ч. відстані від АЗС до інших споруд.
  • ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і споруд» — розміщення автомобільних газозаправних станція та пунктів зріджених газів. Нормами регулюється проектування при новому будівництві, реконструкції, ремонті та переоснащенні наявних систем газопостачання.
  • ДБН В.1.1.7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва.
  • ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів.
  • Законом України «Про автомобільні дороги» — при удосконаленні проектування автомобільних доріг на ділянках розташування АЗС.

Для визначення функціонального призначення, параметрів земельної ділянки під розміщення АЗС, визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (вихідні дані для проєктування об’єкту), створення можливості для подальшого проектування та будівництва розробляється детальний план території (ДПТ). При будівництві нової автозаправної станції в першу чергу оформлюються документи на земельну ділянку. На початковій стадії проєктування проводяться інженерно-геологічні та топографо-геодезичні вишукування, де, зокрема, оцінюється віддаленість від ключових об’єктів інфраструктури у межах або за межами міста/населеного пункту відповідно до діючих державних стандартів. За класифікацію АЗС поділяються на стаціонарні, пересувні та контейнерні. Найбільш поширені стаціонарні  АЗС, що представляють собою комплекс споруд для приймання та відпуск нафтопродуктів  з наземним або підземним розміщенням резервуарів та паливо-, масло- та газороздавальними колонками. Проектні роботи включають у себе вирішення об’ємно-планувальних, технічних та технологічних завдань, експлуатаційно-економічних показників. При наявності побутових будівель на території АЗК розміщується артезіанська свердловина, що у свою чергу потребує отримання дозволу на спеціальне водокористування. АЗС, АЗК та АЗГС забороняється розміщувати в межах житлової забудови, у центральній планувальній зоні міста або її історичній частині.

Реконструкція АЗС, АЗК або АЗГС може включати в себе:

— заміну резервуарів, трубопроводів, технологічного та паливороздавального обладнання;

— встановлення додаткового обладнання;

— установка або заміна систем нафто-, газопродуктів, рекуперації парів палива;

— монтаж сепараторів очищення пролитих нафтопродуктів, тощо.

Будівництво або реконструкція об’єкту після проходження процедури оцінки впливу на довкілля має також включати в себе отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Проте, як зазначає Держекоінспекція, близько 45% АЗС станом на 2021 рік не мали такого дозволу або висновку з ОВД, а близько 20%  — не мали дозволу на спеціальне водокористування.

Компанія MCL надає повний спектр послуг щодо проєктування та отримання дозвільних документів, таких як Висновок з оцінки впливу на довкілля, Дозвіл на викиди забруднюючих речовин, Дозвіл на спецводокористування.