RU UA EN

Проведення процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) при будівництві магістральних продуктопроводів

Проведення процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) при будівництві магістральних продуктопроводів

Проведення процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) при будівництві магістральних продуктопроводів

Магістральні продуктопроводи є технологічним комплексом, що включають у себе трубопроводи для транспортування газу, аміаку, нафти або хімічних речовин. Це може бути як єдиний трубопровід з супутніми спорудами так і декілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», вид планованої діяльності відносяться до ІІ категорії.

На законодавчому рівні, будівництво та функціонування регулюються такими основними документами:

На етапах проєктування та будівництва магістральних продуктопроводів, у звіті з оцінки впливу на довкілля враховується безпосередній вплив на ґрунти, оскільки таке будівництво можливе над/під землею, що зумовлює у другому випадку велике зняття наземного шару ґрунту (наприклад, суцільна вирубка лісів). Вплив зазнає флора та фауна таких місцевостей, що може призвести до зміни міграційний шлях чи зміні екосистеми. Також розглядаються можливі технічні умови, як зупинка руху наземного/підземного транспорту, перетин природних та штучних перешкод тощо. Щодо впливу на водні об’єкти, то ризик полягає у матеріалі, з якого виготовлено труби, що з часом може призвести до зовнішньої або внутрішньої корозії металу труб або недотримання/порушення норм і правил при будівництві що є причинами пошкодження продуктопроводів. Вплив на атмосферне повітря — випаровування легких фракцій нафти, самовільного її загоряння, спалювання нафти і нафтопродуктів з метою ліквідації наслідків забруднення. Вплив на людину — токсичні і подразнювальні властивості нафтопродуктів. Наразі більшість продуктопроводів України перевищили свій термін експлуатації основних засобів виробництва та мають незадовільний стан. У майбутньому, при проведенні процедури оцінки впливу на довкілля при будівництві магістральних продуктопроводів для зменшення негативного впливу можливе застосування трубопроводів з полімерних матеріалів, а також використання безтраншейного способу прокладання труб (без риття траншей).

На період дії воєнного стану, 25.03.2022 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України №357 від 24.03.2022 року щодо виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки. Вона спрямована на спрощення порядку видачі дозволів та переведення виконання окремих видів робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки на декларативний принцип. Зокрема, це стосується експлуатації технологічного устаткування магістральних продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів) та виконання робіт підвищеної небезпеки на підставі декларації відповідності при будівництві магістральних продуктопроводів. Проте це не звільняє суб’єкти господарювання від отримання дозвільних документів в порядку, строки та на умовах, що передбачені законодавством. Зазначається, що після припинення чи скасування воєнного стану, не пізніше одного місяця, суб’єкти господарювання повинні отримати такі документи.

Компанії MCL має досвід в проведенні оцінки впливу на довкілля для І та ІІ категорій видів планової діяльності та проведенні досліджень визначення впливу на флору та фауну на території планової діяльності. Також ми надаємо повний спектр послуг щодо проєктування та отримання дозвільних документів, таких як Висновок з оцінки впливу на довкілля, Дозвіл на викиди забруднюючих речовин, Дозвіл на спеціальне водокористування, що є необхідним при належному функціонуванні даного виду планованої діяльності.