EN RU UA

News

Переваги та ключові проблеми обмеження використання споживання енергії в Україні
Світові тенденції енергоефективності
Проектування підприємств з виробництва та зберігання мінеральних добрив
Розвиток виробництва біометану в Україні
Моніторинг видів і місць існування
Директива про місця існування: нове керівництво щодо охоронюваних видів
Документ UKRAINE COMMON COUNTRY ANALYSIS у рамках виконання програми партнерства з ООН. Сфера довкілля та зміна клімату.
ДБН В.2.2-40:2018. Зміни та доповнення.
Закон «Про енергетичну ефективність»
Оцінка впливу на довкілля (ОВД) при видобуванні корисних копалин