UA RU EN

Новини

Отримати ліцензію (дозвіл) на поводження з небезпечними відходами
Отримати дозвіл на відходи
Оцінка впливу на соціальне та навколишнє середовище (ESIA – Environmental and Social Impact Assessment)
Екологічний дью ділідженс (Оцінка екологічних ризиків)
Порядок проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД)
Правила експлуатації полігонів твердих побутових відходів
Проектування будівництва мікро, малих та міні ГЕС
Забруднення навколишнього середовища важкими металами
Розрахунок екологічного податку
Отримати висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД)